Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?

I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført.

Torsdag d. 18. oktober 2012
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Levevilkår.

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvornår genopfører man elværket i Upernavik, der brændte ned til grunden i 2009?
  2. Nu er der efterhånden gået fire år efter branden, så hvorfor skal borgerne i Upernavik vente så længe på genopførslen af elværket?
  3. Har landsstyret stoppet udviklingen af Upernavik?
  4. Gælder landsstyrets velfærdspolitik ikke for Upernavik?

Begrundelse:
I maj 2009 brændte elværket i Upernavik ned til grunden, hvorfor man derefter etablerede en nødløsning ved hjælp af generatorer. Nu efter snart 4 år, ved befolkningen endnu ikke hvornår elværket vil blive genopført. Det er ikke betryggende – hverken for borgerne eller for os politikere.

Under vintermørketiden gennem alle disse år, har Upernavik løbende været udsat for strømsvigt. Ligeledes er levetiden for de elektroniske udstyr, som f.eks. oliefyre stærk reduceret som følge af de gentagne strømsvigt, hvilket giver store omkostninger for borgerne, når sådanne elektroniske udstyr bryder sammen.

Hvordan kan man behandle en by som ligger midt i et stort hellefiskedistrikt og som har så stor betydning for vort lands økonomi? Derfor er det ønskeligt at landsstyret, uden yderligere forsinkelser, genopfører elværket i Upernavik.