Indsigt: Jagtbetjentes forringede arbejdsvilkår

Jagtbetjentes forringede arbejdsvilkår

Så vidt jeg ved, er jagtbetjentenes fartøjer omkring 33 – 38 fod, hvorfor det er uforsvarligt, at der kun skal være 1 person til at sejle disse fartøjer. Det er en utryg situation, når nu jagtbetjentene skal sejle alene fordi deres medhjælpere er blevet opsagt

Onsdag d. 17. oktober 2012
Hans Enoksen, Formand for Naleraq
Emnekreds: Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Sikkerhed til søs.


I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg hermed følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvad er grunden til, at samtlige jagtbetjentmedhjælpere er blevet opsagt?
  2. Jagtbetjenten har et tilknyttet fartøj; hvorfor skal jagtbetjenten fremover udføre sine opgaver alene?
  3. Hvis jagtbetjenten skal komme tilskadekomne personer til undsætning under sine kontrolrejser og ikke har andre til at hjælpe sig, hvordan forestiller man sig, at jagtbetjenten skal klare opgaven?
  4. Er det i det hele taget lovligt, at sejle alene i de fartøjer der benyttes?
  5. Når sneen kommer til vinter skal jagtbetjentene ud på lange rejser i forbindelse med udførelsen af deres opgaver; skal de så rejse alene?
  6. Hvem har ansvaret, hvis der sker en ulykke?
  7. Hvor mange fartøjer benyttes til kontrolopgaverne?
  8. Hvad er fartøjernes hjembyer?
  9. Hvor mange midler er afsat til jagtbetjentordningen?

Begrundelse
Så vidt jeg ved, er jagtbetjentenes fartøjer omkring 33 – 38 fod, hvorfor det er uforsvarligt, at der kun skal være 1 person til at sejle disse fartøjer. Det er en utryg situation, når nu jagtbetjentene skal sejle alene fordi deres medhjælpere er blevet opsagt.

Jagtbetjenten har mangeartede opgaver, bl.a. med overvågning af fiskesteder, med at tage efterladte garn op og kontrol med jagtområder på land m.v. Når alle disse opgaver skal udføres, kan jagtbetjenten ikke arbejde alene, idet vejrforholdene også kan spille ind. Med hensyn til at skulle sørge for fartøjets sikkerhed under et stormvejr, er det uforsvarligt, at man lader en enkelt person sejle alene i disse fartøjer!