Løn- og skatteforhold for tilkaldt arbejdskraft

Hvilke mineselskaber har overfor landsstyret meldt om, at de ikke kan etablere minedrift, såfremt de ikke kan aflønne lavere end SIK’s mindste lønsats?

Tirsdag d. 16. oktober 2012
Malik Berthelsen, Borgmester i Qeqqata Kommunia
Emnekreds: Efterforskning, Efterårssamling 2012, Fødestedskriteriet, Landstinget paragraf 37 spørgsmål, Minedrift.

I henhold til § 37, stk. 1 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvilke mineselskaber har overfor landsstyret meldt om, at de ikke kan etablere minedrift, såfremt de ikke kan aflønne lavere end SIK’s mindste lønsats?
  2. Er landsstyret bekendt med løn- og skatteforhold, der er gældende for de medarbejdere, der arbejder med opførelse af vandkraftværker, og som ikke har en fagspecifik uddannelse indenfor opførelse af vandkraftværker? Hvad er deres løn og hvor betaler de skat til?
  3. Er landsstyret bekendt med løn- og skatteforhold, der er gældende for de medarbejdere, der benyttes i de udenlandske indhandlingsskibe om sommeren? Hvad er deres løn og hvor betaler de skat til?

Begrundelse
Landsstyret er bekymrede over, at der er risiko for, at storskalaprojekterne ikke kan realiseres, såfremt de arbejdere der vil blive benyttet i anlæggelsen af projekterne, ikke kan aflønnes lavere end SIK’s mindste lønsats.

Desuagtet har lederen for London Mining Xiaogang Hu i sermitsiaq nr. 41 udtalt, at de forventer at aflønne deres medarbejdere højere end SIK’s mindste lønsats. For at få afklaring over de modstridende udmeldinger, er det ønskeligt at få oplyst, hvilke mineselskaber der har meldt om, at ville droppe planer om opførelse af miner på grund af lønkrav.

I disse måneder er der i forbindelse med forestående opstart af storskalaprojekterne stort fokus på lønninger, hvor bl.a. kravet om en lige aflønning af samme opgave har været fremme. I forbindelse med denne debat, ønsker jeg nu at få oplyst, om løn- og skatteforhold, der er gældende for de medarbejdere, der arbejder med opførelse af vandkraftværker, og som ikke har en fagspecifik uddannelse indenfor opførelse af vandkraftværker, samt om løn- og skatteforhold, der er gældende for de medarbejdere, der benyttes i de udenlandske indhandlingsskibe om sommeren.