Indsigt: Politi og kommunefogeder i bygderne

Politi og kommunefogeder i bygderne

Hvilke informationer modtager de politibetjente, der skal ansættes i Grønland om de forhold der er gældende; især byerne og deres indbyggere?

Søndag d. 14. oktober 2012
Ruth Heilmann, Medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Bosætning, Landstinget paragraf 37 spørgsmål.

I henhold til § 37 i Forretningsordenen for Landstinget, fremsætter jeg følgende spørgsmål til landsstyret:
  1. Hvor stor er normeringen for politibetjente her på Grønland og hvor mange grønlandske politibetjente arbejder i dag?

    Hvor mange danske politibetjente ansættes hos Politiet i Grønland på grund af mangel på politibetjente?
  2. Hvilke informationer modtager de politibetjente, der skal ansættes i Grønland om de forhold der er gældende; især byerne og deres indbyggere?
  3. Hvordan forholder politiskolen sig til den mangel af politibetjente, der kommer til at være i den nære fremtid? Eller hvor lidt dækker politiskolen behovet fremadrettet?
  4. Hvor mange bygder mangler kommunefogeder i dag? Hvornår vil alle bygder have en kommunefoged?

Begrundelse
Da landsstyremedlem for Indenrigsanliggender Anthon Frederiksen var til en onsdagsspørgerunde den 3. oktober 2012 fremsatte jeg spørgsmål, som jeg nu gentager, idet disse bedre kan besvares af Politimesterembedet.

I dag begrunder man prioriteringer indenfor politiarbejderne med, at politiet er overbebyrdet med opgaver, fordi man mangler personale, ligesom politikredsene er underrepræsenterede eller ikke repræsenterede i tværfaglige arbejder der er rettet mod ungdommen, det til trods for at politiet er vigtige aktører i forebyggende arbejde mod kriminaliteten. Det er uheldigt og bør rettes op.