Indsigt: På skær i fint vejr og godt opmålt farvand

På skær i fint vejr og godt opmålt farvand

Skibet er næsten helt nyt og manglede ikke moderne navigationsudstyr, men måske manglede skibets egne navigatører at blive obligatorisk efteruddannet i at sejle i isfyldte arktiske farvande

Lørdag d. 6. oktober 2012
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Politik, Sikkerhed til søs, Turisme.

Den 16. august 2012 tidligt om morgenen afgik containerskibet Vega Sagittarius containerhavnen i Nuuk, og indenfor nogle få timer efter afgang løb skibet for fuld kraft på Sælskæret i fint vejr og godt opmålt farvand i det grønlandske søterritorium…

Fra pålidelig kilde forlyder det, at skibets egne navigatører mødte en eller flere større isskosser ude ved Cook øerne hvorefter skibets egne navigatører hastigt drejede skibet mod nord og med fuld kraft lige op på Sælskæret.

Skibet er næsten helt nyt og manglede ikke moderne navigationsudstyr, men måske manglede skibets egne navigatører at blive obligatorisk efteruddannet i at sejle i isfyldte arktiske farvande uanset årstiden ?

Ved en nærmere refleksion kan man næsten ikke lade være med at tænke på hvad der mon kunne være sket såfremt det havde været et af de store krydstogtsskibe, der var løbet på Sælskæret med et potentielt endnu mere katastrofalt resultat end dette her, hvor krydstogtskibet Costa Concordia sejlede for hurtigt.

Formaliseret Kendtmandstjeneste ved Grønland
Spørgsmålet om en Formaliseret Kendtmandstjeneste i grønlandsk søterritorium trænger sig uvilkårligt på, og måske er der lys forude thi landstyremedlem Jens B. Frederiksen har i august 2012 officielt rettet henvendelse til Erhvervs- og Vækstminister, Ole Sohn, med henblik på at få analyseret mulighederne for formalisering af en kendtmandsordning. I 2008 blev der udarbejdet en rapport omkring brugen af kendtmænd, og det er anbefalingerne fra denne, der nu – sammen med andre muligheder – skal undersøges og evt. implementeres.

Jeg er personligt meget spændt på hvad resultatet ender op med i de kommende måneder – eller skal der gå yderligere 4 år ? - thi politikerne og embedsmændene i Kongeriget Danmark skal jo nok forholde sig til delikate spørgsmål som fx:
  • hvilken formel uddannelse og praktisk erfaring skal Kendtmanden have for at kunne gøre tjeneste som Kendtmand i det grønlandske søterritorium ?
  • en Formaliseret Kendtmandstjeneste skal vel selvfølgeligt være OBLIGATORISK for krydstogtsskibe, tankskibe og store bulk carriers, der besejler det grønlandske søterritorium ?
  • hvilket ansvar, pligter og beføjelser skal Kendtmanden have i tjenesten om bord ?

Forhåbentligt skal vi ikke være vidne til en større skibskatastrofe med tab af mange menneskeliv og potentiel havforurening FØR der bliver etableret en obligatorisk Formaliseret Kendtmandstjeneste i det grønlandske søterritorium ?

Læs også
Rapport om mulighederne for fremme af anvendelse af kendtmand ved Grønland