Grønland har overtaget formandskabet for OLT i 2012

De årlige OLT forummer afholdes for at sikre en kontinuerlig debat mellem OLT ministrene og EU Kommissionen. Det skal være med til at styrke OLT'ernes rettigheder og muligheder for at udnytte samarbejdet med EU optimalt.

Torsdag d. 26. januar 2012
Landsstyret
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Oprindelige folk.

Den 23. Januar blev Grønland på OLT Ministermødet valgt som Formand for OLT i 2012. OLT-landene, EU Kommissionen og de fire medlemsstater – Danmark, Frankrig, Storbritannien, samt Holland – afholdte efterfølgende den 24. – 26. Januar det årligt tilbagevende OLT-Forum.

Formanden for landsstyret, Kuupik Kleist overtog formandsposten fra Montserrats Regeringschef Reuben Meade. Grønland skal dermed repræsentere 2,5 millioner medlemmer fordelt på de tre store havområder: Stillehavet, Atlanterhavet og det Indiske Ocean i 2012. Samtidigt skal Grønland være vært for det næste OLT-EU Forum og Ministermøde, hvilket betyder at omkring 100 OLT-repræsentanter, EU Kommisærer og ministre kommer til Grønland i 2012.

Udenrigsminister Villy Søvndal repræsenterede Danmark og det danske EU Formandskab til OLT-EU Forummet. Det var en historisk begivenhed, da det er første gang at en dansk minister deltager i et OLT-EU Forum og samtidigt var det et klart udtryk fra Danmarks side at man prioriterer Grønland og OLT.

I sin tale til Ministermødet fremhævede Kuupik Kleist, vigtigheden af at skabe mere synlighed omkring OLT, hvilket vil være en prioritet under Grønlands Formandskab. Formanden for landsstyret betonede også behovet for fortsat at fokusere på miljø og klimaændringer, samt økonomisk vækst og afslørede i den forbindelse at Grønlands formandsskabs tema vil være grøn vækst. Grønland vil prioritere uddannelse, innovation og forskning i OLTerne under sit formandskab med sloganet: How Cool is Green? – Discover it in Greenland 2012.

De årlige OLT forummer afholdes for at sikre en kontinuerlig debat mellem OLT ministrene og EU Kommissionen. Det skal være med til at styrke OLT'ernes rettigheder og muligheder for at udnytte samarbejdet med EU optimalt. OLT’erne er nu i en periode hvor de skal til at genforhandle en ny ordning, som skal træde i kraft i begyndelsen af 2014. Derfor var det fremtidige forhold mellem OLT’erne og EU også på dagsordenen på dette års OLT-EU Forum.

Udover at diskutere deres fremtidige forhold med EU vedtog OLT ministrene også OLT Associations politiske resolutioner, der udlægger OLTs prioriteter for 2012. Kuupik Kleist sluttede sin formandsskabstale med et budskab fra Grønland: Vi vil kræve stor politisk synlighed i vores bestræbelser på at samarbejde med vores partnere. Synlighed kan få den effekt at des mere information des mere ejerskab tages og fællesskab forstærkes. Dette er en mulighed som er værd at forfølge.