Indsigt: Økonomiske kår for familier der i Grønland, sammenlignet med tilsvarende familier i Danmark

Økonomiske kår for familier der i Grønland, sammenlignet med tilsvarende familier i Danmark

Der har i de seneste mange år været en stabil udvandring fra Grønland til Danmark, som for en stor del af deres vedkommende skyldes alt for høje leveomkostninger her på Grønland.

Onsdag d. 11. januar 2012
Akitsinnguaq Olsen, medlem af Landstinget for Siumut
Emnekreds: Grønlændere i Danmark, Levevilkår.

I henhold til § 37 i forretningsorden for Landstinget fremkommer jeg med følgende spørgsmål til landsstyret:
Spørgsmål til landsstyret
Agter landsstyret at lave en benchmarking-undersøgelse om de økonomiske kår for familier, der bor her på Grønland og tilsvarende familie bosiddende i Danmark for følgende grupper:
  • Ægtepar med 2 børn, der bor på udlejningslejlighed og som lever under fuld offentligt forsørgelse (trangsvurderet hjælp)
  • Enlig forsøger på med 2 børn, der bor på udlejningslejlighed og som lever under fuld offentligt forsørgelse (trangsvurderet hjælp)
  • Ægtepar, hvoraf 1 er på SIK ufaglært overenskomst og hvor den anden er pensionist og som bor på udlejningslejlighed
  • Ægtepar, som begge modtager offentlig pension og som lever på en udlejningslejlighed

Begrundelse:
Der har i de seneste mange år været en stabil udvandring fra Grønland til Danmark, som for en stor del af deres vedkommende skyldes alt for høje leveomkostninger her på Grønland.