Indsigt: Tuberkulosesituationen og den videre bekæmpelse af tuberkulose

Tuberkulosesituationen og den videre bekæmpelse af tuberkulose

De hidtidige tuberkulosestrategier har ikke haft den ønskede effekt på tuberkuloseforekomsten. I 2010 steg antallet af tuberkulosetilfælde til 114, hvilket er en meget høj forekomst. Stigningen skyldes primært et øget antal tilfælde i Nanortalik, Nuuk og Tasiilaq. I 2010 blev der også diagnosticeret det første tilfælde af tuberkulose med bakterier, der var modstandsdygtige for 2 af de 4 stoffer, der normalt behandles med

Onsdag d. 27. april 2011
Agathe Fontain, medlem af Landstinget for Inuit Ataqatigiit
Emnekreds: Levevilkår, Sundhedsvæsenet, Tuberkulose.

Antallet af tuberkulosetilfælde stiger. En ny national tuberkulosestrategi er ved at blive udarbejdet, og den tager udgangspunkt i en række anbefalinger fra WHOs tuberkulose ekspertgruppe.

De hidtidige tuberkulosestrategier har ikke haft den ønskede effekt på tuberkuloseforekomsten. I 2010 steg antallet af tuberkulosetilfælde til 114, hvilket er en meget høj forekomst. Stigningen skyldes primært et øget antal tilfælde i Nanortalik, Nuuk og Tasiilaq. I 2010 blev der også diagnosticeret det første tilfælde af tuberkulose med bakterier, der var modstandsdygtige for 2 af de 4 stoffer, der normalt behandles med.

- I 2010 inviterede jeg WHOs tuberkulose ekspertgruppe til Grønland med det formål at få en uvildig ekspertgennemgang af den igangværende strategi, samt at indhøste relevante erfaringer fra WHOs indsats for at bekæmpe tuberkulose i andre lande. På baggrund af besøget udarbejdede ekspertgruppen en rapport med en række anbefalinger, som indgår i arbejdsgrundlaget for den kommende nationale tuberkulosestrategi, udtaler medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain.

WHO´s primære anbefaling var, at ændre på den måde ressourcerne til bekæmpelse af tuberkulose bliver brugt. WHO mener ikke at de store screeningsinitiativer (røntgen- og skolebørnsscreening) giver en effekt som står mål med ressourceforbruget.

WHO anbefaler, at ressourcerne målrettet bliver brugt til at stille en tidlig diagnose, iværksætte en effektiv behandling og kontrol, samt til at udføre en effektiv og målrettet kontaktopsporing. WHO anbefaler desuden en øget vidensformidling til borgere og sundhedspersonale, og at relevante politiske og administrative instanser, også uden for sundhedsområdet, indgår i en dialog om at skabe forbedringer på de områder, som man ved medvirker til en øget smitte med tuberkulose.

- Jeg sætter pris på WHO’s anbefalinger. Jeg bemærker dog, at de tiltag, som WHO anbefaler allerede foregår på centralt niveau eller i sundhedsvæsenet. Konklusionen må derfor være, at der fremover skal udføres en større og mere fokuseret indsats for at stille en tidlig diagnose og for at bremse smittespredningen omkring den enkelte tuberkulosepatient, en større indsats for at formidle viden og for at skabe bedre livsvilkår, siger Agathe Fontain.

På Agathe Fontains anmodning er der igangsat et udviklingsarbejde på sundhedsområdet, der skal munde ud i et forslag til en ny national tuberkulosestrategi. Udkastet til en revideret strategi skal afleveres til Medlem af landsstyret for Sundhed Agathe Fontain i juni 2011. Strategien lægger op til en øget og målrettet indsats over de næste 10 år. Den nye strategi skal sikre koordinering med kommunerne, de øvrige departementer i Selvstyret og andre relevante instanser i kampen mod tuberkulose.

Strategien vil indgå i forhandlingerne omkring finansloven for 2012 samt i prioriteringen af ressourcerne inden for sundhedsvæsenet.

Læs også Ni spørgsmål om tuberkulosebekæmpelse