Indsigt: Indførsel af alkohol til Grønland 2006-2010

Indførsel af alkohol til Grønland 2006-2010

Mindre fald i den samlede indførsel af alkohol. Der blev i 2010 Der blev i 2010 indført ca. 454.000 liter ren alkohol i drikkevarer. I forhold til året før, faldt indførslen således med ca. 4.000 liter, eller 1,0 pct.

Onsdag d. 20. april 2011
Grønlands Statistik
Emnekreds: Statistik.

Denne statistik behandler mængden af alkohol indført til Grønland. For så vidt indførslen anvendes som indikator for forbruget, skal det erindres, at flere faktorer kan komplicere sammenhængen mellem indførsel og forbrug:
  • Husholdningers egenproduktion af alkoholholdige drikke: Dette kan indebære, at faktisk forbrug er højere end indførslen. Størrelsen af husholdningers egenproduktion i Grønland er ikke belyst.
  • Indkøb til lager: Dette kan have en vis betydning i Grønland, da der er tale om en lille befolkning samtidig med, at der ofte må tages højde for usikre og vanskelige transportbetingelser. Dette kan betyde udsving i indførslen fra år til år, der ikke er betinget af forbrugsændringer.
  • Spild på grund af varer der enten forældes eller ødelægges: Dette er formodentlig af beskeden betydning, set i forhold til den samlede mængde, men kan naturligvis have en vis betydning for data for de enkelte kommuner, hvis større partier fx. frostsprænges eller destrueres.
  • Ikke-deklareret indførsel (netto-grænsehandel): I lande med let adgang til nabolande med lavere priser på alkoholholdige drikke, kan dette betyde et forbrug højere end indførsel og (den registrerede) produktion. På grund af de høje afgifter kan den faktor have en vis betydning i Grønland – modsat tæller de geografiske forhold, hvor Grønland kun har få indrejsemuligheder.
  • Toldfrie køb i internationale lufthavne: Dette medregnes ikke, hvilket er i overensstemmelse med den metode der anvendes i de nordiske lande.
  • Turisters/besøgendes/sæsonarbejderes forbrug: Turisters/besøgendes/sæsonarbejderes forbrug af alkohol er ikke belyst. En kommune med stort antal turister, besøgende og/eller sæsonarbejdere kan give indtryk af en større indførsel pr. person end en kommune med få turister, besøgende og/eller sæsonarbejdere.

Sammenfattende betyder det, at den registrerede indførsel af alkohol til Grønland sandsynligvis udgør en meget betydelig del af forbruget. Da betydningen af de nævnte faktorer imidlertid ikke er opgjort, kan det dog ikke siges præcist, hvor stor forskellen er mellem indførsel og det faktiske forbrug.

Du kan læse hele undersøgelsen her: Indførsel af alkohol til Grønland 2006-2010