Arkitekt-vinderne udråbt

Vinderforslagene giver et godt bud på hvordan livet kan udfolde sig i et tæt fællesskab under samme tag og et andet bud i et mere uforpligtende fællesskab der er mere er baseret på udeophold på den fælles terrasse

Torsdag d. 24. februar 2011
Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Emnekreds: Boliger.

Onsdag den 23. marts 2011 blev vinderne af Selvstyret arkitektkonkurrence omkring familiehuse afsløret ved en reception i Nuuk. Qarsoq tegnestue ApS samt Clement & Carlsen var begge 1. præmievindere i konkurrencen om at tegne de nye andelsboliger Selvstyret vil opføre i de mindre byer. Familiehusene forventes opført allerede i år i Aasiaat og Nanortalik.

Vinderforslagene giver et godt bud på hvordan livet kan udfolde sig i et tæt fællesskab under samme tag og et andet bud i et mere uforpligtende fællesskab der er mere er baseret på udeophold på den fælles terrasse.

Inuplan er i begge forslag tilknyttet som ingeniører. Det er hensigten at de mest nedslidte og utidssvarende huse skal erstattes af nye moderne huse hvor flere generationer kan bo tæt på hinanden. Den delte 1. præmie var på 100.000 kr. til hver.

Kitaa Arkitekter Nuuk A/S samt TNT Nuuk blev begge belønnet med rosende omtale og fik hver 25.000 kr. i indkøb for deres gode ideer.

Af de ca. 17 registrerede modtagere af konkurrenceprogrammet blev der i alt indleveret 6 forslag som opfyldte betingelserne for at kunne få deres forslag bedømt. Dommer komitéen er imponeret over at så mange har evnet at aflevere forslag med tanke på den korte tid der har været til rådighed for besvarelsen - at der så samtidigt er indleveret så mange fint bearbejdede og realistiske forslag, har kun gjort glæden endnu større ved bedømmelsen af projekterne.

Dommerkomitéen bestod af arkitekt maa Lars Frank Nielsen, som formand for komitéen og Departementschef for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Steffen Ulrich-Lynge, arkitekt maa Inge Bisgaard og rumdesigner mdd Aviaja Olsen. Lars Frank Nielsen er selvstændig arkitekt i Århus og tidligere indehaver i det internationalt kendte 3xN. De øvrige er alle hjemmehørende i Nuuk.

INI Byggeteknik A/S har forestået konkurrenceudskrivelsen bistået af Toqqavik ApS ved bygherrerådgiver Kim Høite som konkurrencesekretær.

Alle de bedømte forslag vil blive lagt op på Selvstyrets hjemmeside, www. nanoq.gl under nyheder sammen med den fulde dommerbetænkning.

Læs også
Nye boliger i Grønland uden for de fire største byer
Der skal også bygges boliger udenfor de 4 største byer