Indsigt: Nye boliger i Grønland uden for de fire største byer

Nye boliger i Grønland uden for de fire største byer

Familiehusene vil typisk kunne bebos af for eksempel forældre, bedsteforældre og børn/søskende, hvor boligstørrelsen er afpasset behov og betalingsevne. Familiehusene skal også understøtte den ældre generations ønske om at blive længere i eget hjem og unge børnefamilier med behov for at have bedsteforældrene tæt på

Mandag d. 7. februar 2011
INI
Emnekreds: Boliger.

Indholdsfortegnelse:
Betingelser
Samlet præmiesum:
Deadline:


Landsstyret vil imødekomme behovet for nye boliger uden for de fire største byer i Grønland med udviklingen af en ny hustype, der kan rumme flere generationer under samme tag. Ved opførelse af op til omkring 20 ejendomme frem til 2015, igangsættes en tiltrængt byfornyelsesproces, hvor de mest nedslidte boliger kan saneres og behovet for nye boliger kan opfyldes, de steder i Grønland, hvor der er boligmangel.

Husene vil blive opført af selvstændige andelsboligforeninger med rente- og afdragsfrit lån fra landsstyret samt rentebærende lån fra bank eller realkreditinstitution.

Betingelser
Med afholdelse af projektkonkurrencen ønskes forslag til et typehus, der kan opføres i varianter med forskellige kombinationer indeholdende flere lejlighedsstørrelser.

Familiehusene vil typisk kunne bebos af for eksempel forældre, bedsteforældre og børn/søskende, hvor boligstørrelsen er afpasset behov og betalingsevne. Familiehusene skal også understøtte den ældre generations ønske om at blive længere i eget hjem og unge børnefamilier med behov for at have bedsteforældrene tæt på.

Et familiehus skal indeholde fire boliger med et samlet boligareal på omkring 300 m² fordelt på en blanding af 2-rums, 3-rums og 4-rums boliger.

Udover ønsket om gode bokvaliteter ønskes familiehusene udformet med effektiv udnyttelse af arealer og med byggemetoder, der sikrer at boligudgiften kan minimeres. Dette gælder både udgifter til finansiering samt til drift. Totaløkonomiske betragtninger skal indgå.

Husene skal kunne placeres på forskellige byggegrunde med mulighed for varierende opstillinger. Husene skal være lette at bygge og der ønskes forslag med brug af færdige vådrumselementer og evt. andre hel- eller delvist præfabrikerede elementer, som muliggør en effektiv byggeproces og sikrer udførelsen af tætte og energibesparende huse.

Arkitekter, ingeniører og konstruktører eller lignende med firma registreret i Grønland kan deltage i konkurrencen.

Samlet præmiesum:
250.000 kr. heraf 150.000 kr. til 1. præmie.

Deadline:
Konkurrenceforslag skal være indsendt senest d. 15.2.2011.

Konkurrencen udbydes af AS Boligselskabet INI for landsstyret.