Cairn Energy planlægger flere olieefterforskningsboringer i Grønland

En foreløbig opgørelse over de samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med boreprogrammet i 2010 har været på ca. 425 mio. kr. I dette beløb er medtaget værdien af varer og serviceydelser fra grønlandske virksomheder, bæringen af NUNAOIL A/S samt tiltag til kompetenceløft.

Tirsdag d. 4. januar 2011
Ove Karl Berthelsen, Landsstyremedlem for erhverv og arbejdsmarked  
Emnekreds: Olieefterforskning.

Cairn Energy Plc. planlægger, at gennemføre op til 4 olieefterforskningsboringer offshore Grønland i løbet af 2011 under forudsætning af at landsstyret godkender selskabets planer.

Cairn oplyser, at selskabet planlægger at anvende 2 boreenheder til efterforskningsboringerne, dels et boreskib og dels en borerig, hvilket også var tilfældet i 2010. I 2011 planlægges det, at benytte ”Leiv Eiriksson” (borerig) og ”Corcovado” (boreskib), begge ejet og opereret af det norske boreselskab Ocean Rig, som bl.a. har opereret i Nordsøen.

Cairn Energy gennemførte i 2010 de første offshore olieefterforskningsboringer i Grønland i 10 år. Boringerne blev gennemført i henhold til meget høje sikkerhedsstandarder, og alle myndighedskrav blev efterlevet. De foreløbige resultater fra olieboringer i 2010 var lovende, eftersom de understøttede de tidligere formodninger om eksistensen af et aktivt kulbrintesystem i Disko Vest-regionen.

- Hvis det viser sig, at der et kommercielt udnytteligt oliepotentiale inden for Grønlands søterritorium, kan det blive et stort skridt for Grønland på vejen mod en selvbåren økonomi. Det ligger landsstyret meget på sinde, at det ikke vil ske på bekostning af miljø, sikkerhed eller sundhed samt at offentligheden inddrages og informeres undervejs, siger medlem af landsstyret for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen.

I forbindelse med indlevering af en ansøgning om at udføre olieefterforskningsboringer kræver landsstyret, at der udarbejdes en vurdering af virkning på miljøet (VVM) samt en vurdering af projektets samfundsmæssige bæredygtighed (VSB). Såvel VVMen og VSBen kommer i offentlig høring og alle borgere og interessenter har mulighed for at indgive deres kommentarer.

En foreløbig opgørelse over de samfundsøkonomiske bidrag i forbindelse med boreprogrammet i 2010 har været på ca. 425 mio. kr. I dette beløb er medtaget værdien af varer og serviceydelser fra grønlandske virksomheder, bæringen af NUNAOIL A/S samt tiltag til kompetenceløft. Landsstyrets målsætning er, at en stadig større del af arbejdskraften og serviceydelserne omkring efterforskningsaktiviteter i Grønland bliver leveret af grønlandske aktører, under hensynstagen til bl.a. sikkerhedskrav og kommercielle vilkår.

For at understøtte en stadigt større grønlandsk deltagelse i de forskellige aktiviteter blev der i løbet af 2010 bl.a. afholdt et leverandørseminar møntet på grønlandske virksomheder og serviceudbydere.