Indsigt: Politikken for uran er uændret

Politikken for uran er uændret

Det er landsstyrets holdning, at den offentlige debat som var stillet i udsigt i forbindelse med landsstyrets behandling af uranredegørelsen må gennemføres med hele landets befolkning.

Torsdag d. 25. juni 2009
Landsstyret
Emnekreds: Råstoffer, Undergrunden, Økonomi.

Landsstyrets politik for uran er uændret og der er således ikke truffet nogen beslutning om ændring af den nul-tolerance som har været gældende siden 1980’erne.Rammerne for urandebatten blev fastlagt ved Landstingets efterårssamling 2008, hvor uran-redegørelsen blev drøftet.

Det er landsstyrets holdning, at den offentlige debat som var stillet i udsigt i forbindelse med landsstyrets behandling af uranredegørelsen må gennemføres med hele landets befolkning.

Det vil i den forbindelse være afgørende for landsstyret, at lokalbefolkningen sikres medindflydelse, når vi taler om mulige mineprojekter som involverer uran.

Dette er fuldstændig i overensstemmelse med landsstyrets koalitionsaftale om blandt andet minedrift, hvor det fremgår:

Når Selvstyret er en realitet og Grønland har overtaget kompetencen for de ikke-levende ressourcer, er det vigtigt, at der er ved lovgivningen sikres befolkningens direkte medindflydelse og inddragelse i beslutningsprocesserne.

Landsstyret er bekendt med, at uran forekommer almindeligt i naturen. Indholdet af den gældende nul-tolerance-politik er, at det ikke er tilladt at udnytte mineraler, der har højere uranindhold end almindelig baggrundsstråling. Det betyder, at nogle mineprojekter ikke vil kunne gennemføres på grund af for højt indhold af uran som biprodukt. Modsat vil der være andre mineprojekter, som vil kunne gennemføres indenfor nul-tolerance grænsen.

Landsstyret vil give sig den nødvendige tid til at gennemføre den nødvendige medinddragelse af borgerne på dette meget vigtige samfundsområde.