Orientering om Selvstyrets nye betegnelser

Grønland er stadig ikke en selvstændig stat, og det er ikke uproblematisk at kalde sig prime minister i sammenhænge, hvor der optrædes med den danske statsminister.

Tirsdag d. 23. juni 2009
Landsstyret
Emnekreds: Sprog.

Indholdsfortegnelse:
På grønlandsk
På dansk
I daglig tale:
Parlamentsrelaterede betegnelser:
På engelsk:


Folkeafstemning om indførelsen af selvstyre, samt Folketingets vedtagelse af Lov om Grønlands Selvstyre medfører, at selvstyret indføres i Grønland gennem Lov om Grønlands Selvstyres ikrafttræden. I forhold til Hjemmestyreloven af 1979 benyttes der i Lov om Grønlands Selvstyre nye betegnelser for forskellige myndigheder. Det har konsekvenser for disse forskellige myndigheders hidtidige betegnelser, som må ændres, således at betegnelserne bringes i overensstemmelse med loven – Lov om Grønlands Selvstyre.

De nye betegnelser skal findes på sprogene grønlandsk, dansk og engelsk. Ændringerne vil være mest omfattende på dansk og engelsk, da de grønlandske betegnelser i meget høj grad går igen fra Hjemmestyreperioden.

De nye engelske termer følger ikke konsekvent statens engelsk-oversættelse af ”Act on Greenland Self- Government”, da nogle af de benyttede termer i oversættelsen ikke er egnede til at repræsentere Grønlands centrale myndigheder.

En høringsrunde er blevet foretaget før, at de nye betegnelser er blevet fastlagt.

De nye betegnelser er som følger:

På grønlandsk
Den eneste ændring i betegnelserne der lægges op til, er den samlede betegnelse for de centrale grønlandske myndigheder. Denne betegnelse anvendes i den kommende selvstyrelov, og bør derfor implementeres som den anvendte betegnelse i praksis:

Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat erstatter Kalaallit Nunaanni Namminersornerullutik Oqartussat.

I forkortet og daglig tale: Namminersorlutik Oqartussat erstatter Namminersornerullutik Oqartussat

Regeringsrelaterede betegnelser, Naalakkersuisut, ændres ikke, men bibeholdes som i dag, da de samme termer går igen i selvstyreloven.

Parlamentsrelaterede betegnelser, Inatsisartut, ændres ikke, men bibeholdes som i dag, da de samme termer går igen i selvstyreloven.

På dansk
Der sker betydelige ændringer i de anvendte betegnelser på dansk:

Selvstyrelovens samlede betegnelse for de centrale grønlandske offentlige myndigheder, og derfor også den betegnelse, der skal anvendes i praksis, er:

Grønlands Selvstyre i stedet for det nugældende Grønlands Hjemmestyre

I daglig tale:
Selvstyret erstatter Hjemmestyret

Regeringsrelaterede betegnelser:

Naalakkersuisut erstatter Landsstyre

Medlem af Naalakkersuisut erstatter Landsstyremedlem

Den grønlandske betegnelse benyttes i den danske version af selvstyreloven, hvilket fordrer, at den grønlandske betegnelse også benyttes på dansk i anden officiel sammenhæng og i daglig tale.

Parlamentsrelaterede betegnelser:
Inatsisartut erstatter Landsting

Medlem af Inatsisartut erstatter landstingsmedlem

Den grønlandske betegnelse benyttes i den danske version af selvstyreloven, hvilket fordrer, at den grønlandske betegnelse også benyttes på dansk i daglig tale. Ligesom man også benytter det danske ord, Folketing, når man på grønlandsk omtaler den danske lovgivende forsamling. Således kalder man også den israelske lovgivende forsamling for Knesset og den russiske for Dumaen.

På engelsk:
Den samlede betegnelse for de centrale grønlandske myndigheder bliver nu efter selvstyrets indførsel:

Government of Greenland som erstatter Greenland Home Rule Government

Det er ikke international praksis at henvise til regeringen under national betegnelse i internationale sammenhænge. Derfor benyttes den internationale betegnelse – Government of Greenland.

For regeringschefen og regeringsmedlemmerne, vil man fortsat benytte betegnelserne:

Premier og Minister

Grønland er stadig ikke en selvstændig stat, og det er ikke uproblematisk at kalde sig prime minister i sammenhænge, hvor der optrædes med den danske statsminister.

Derfor vil betegnelsen, Premier, fortsat anvendes for at betegne den grønlandske regeringschef. Om parlamentsbetegnelserne:

I statens engelske oversættelse af selvstyreloven er betegnelsen for parlamentet:

Inatsisartut

Denne betegnelse skal nu anvendes, da det også er i tråd med international praksis at anvende den nationale benævnelse i internationale sammenhænge. Når parlamentet eventuelt finder det fordelagtig at udspecificere denne grundbetegnelse, er nedenstående udvidede benævnelse også en mulighed. Inatsisartut – Parliament of Greenland

Dvs. at grundbetegnelsen Inatsisartut foreslås anvendt for parlamentet, og at parlamentet skal have mulighed for at udvide denne grundbetegnelse i sammenhænge, hvor parlamentet selv finder det fordelagtigt.

For parlamentsmedlemmer, skal man anvende betegnelsen:

Member of Parliament forkortet MP

om medlemmer af Inatsisartut, når de omtales i international sammenhæng, da dette vil være at følge international kutyme.

Andre (afledede) betegnelser:

Ovenstående principper skal respekteres, når det kommer til andre betegnelser, herunder afledede betegnelser af ovenstående, når / hvis der skulle opstå tilfælde, der ikke er behandlet her. Principperne er, at man respekterer de anvendte betegnelser i Lov om Grønlands Selvstyre, samt at man følger international praksis.