Indsigt: Koalitionsaftale for landsstyresamarbejdet, juni 2009

Koalitionsaftale for landsstyresamarbejdet, juni 2009

For at sikre det initiativ og den fremdrift der tilflyder samfundsøkonomien, når private iværksættere og selskaber etablerer virksomhed, skal offentligt ejede selskaber og institutioner hverken direkte eller indirekte konkurrere med disse. Dette gælder især på de delmarkeder, hvor konkurrence mellem flere private aktører er med til at sikre den rigtige pris og service på området

Onsdag d. 10. juni 2009
Grønlands Landsstyre
Emnekreds: Landstingvalg juni 2009.

Samfundsøkonomi
Det grønlandske samfund er karakteriseret ved en meget lille befolkning på et meget stort areal i ekstreme naturmæssige – og klimatiske omgivelser. Samfundsøkonomisk giver dette store muligheder, men også begrænsninger.

Mulighederne findes i, at vi er ganske få om at dele de værdier, som den umådelige natur byder på i form af levende og ikke-levende resurser. Jo dygtigere vi bliver til at finde og udnytte disse resurser, jo større velstand og velfærd kan fordeles i samfundet. Et lille samfund som vores har endvidere den fordel, at der ikke behøver at være langt fra beslutning til handling. Det er nemmere at vende en lille skude end en enorm supertanker.

Naturen, klimaet og den lille befolkning, sætter også begrænsninger. En af dem er mulighederne for at opbygge en markedsøkonomi, hvor private virksomheder i fri konkurrence skaber en naturlig prisdannelse på varer og tjenesteydelser. Kun i nogle få brancher i de største byer er denne mulighed
til stede. Andre steder må det offentlige gå ind og være garant for, at borgerne tilbydes et rimeligt udvalg af varer og tjenester til en rimelig pris, med hensyntagen til landets samlede økonomiske formåen.

For at sikre det initiativ og den fremdrift der tilflyder samfundsøkonomien, når private iværksættere og selskaber etablerer virksomhed, skal offentligt ejede selskaber og institutioner hverken direkte eller indirekte konkurrere med disse. Dette gælder især på de delmarkeder, hvor konkurrence mellem flere private aktører er med til at sikre den rigtige pris og service på området.

Med indførelsen af Selvstyret og ønsket om en mere selvbåren økonomi bliver en væsentlig opgave i årene fremover at forøge volumen af samfundsøkonomien.

Der lægges vægt på professionelle bestyrelser i alle virksomheder.