Udvidelse af aftalegrundlaget mellem EU og Grønland

Både Nielson og Smidt fandt at grundlaget under fiskeriaftalen er ved at smuldre og at man burde overveje at udvide aftalegrundlaget, hvis man skal gøre sig håb om at bevare hele den betaling, som EU i dag betaler for sine fiskerirettigheder i grønlandsk farvand

Mandag d. 10. juni 2002
Jonathan Motzfeldt
Landsstyret
Emnekreds: Internationale spørgsmål, Politik, Økonomi.

P STYLE="font-weight: bold">Kære Anders,

Under dronningens statsbesøg i Belgien, som jeg deltog i, havde jeg en samtale med kommissær Poul Nielson og fungerende generaldirektør Steffen Smidt om Grønlands fremtidige forhold til EU.

Både Nielson og Smidt fandt at grundlaget under fiskeriaftalen er ved at smuldre og at man burde overveje at udvide aftalegrundlaget, hvis man skal gøre sig håb om at bevare hele den betaling, som EU i dag betaler for sine fiskerirettigheder i grønlandsk farvand.

Bidraget fra EU til landskassen (320 mill kr. pr. år) er vigtigt og tanken om at udvide aftale-grundlaget stemmer overens med mine egne tanker.

Kommissær Nielson tilbød at berede grunden politisk hos Kommissionens formand, som imidlertid nok ville ønske at også den danske stat kunne støtte initiativet. Nielson pegede konkret på det møde du og Prodi vil afholde den 30.juni og 1.juli 2002 og håbede at støtten kunne udtales på dette møde.

Jeg håber derfor at du på ovennævnte møde kan støtte over for Romano Prodi, at vi stiler efter etableringen af en rammeaftale med EU, som dækker alle vore relationer og hvis vigtigste formål også vil være at undgå en reduktion af EU’s betalinger til Grønland.

Til brug for Nielsons drøftelse med kommissionsformanden har jeg udformet vedlagte Synopsis for an agreement between The European Union and Greenland, som i korte træk opridser vores tanker.

med venlig hilsen

Jonathan Motzfeldt