Bedre at bruge blyhagl end stålhagl til fugle

Bestemmelsen kunne retfærdiggøres, hvis det kunne godtgøres, at haglpatroner udgør en alvorlig sundhedsrisiko for befolkningen, eller at fuglene som art trues væsentlig mere ved brug af blyhagl i forhold til stålhagl - men ingen af delene er godtgjort - tværtimod

Fredag d. 25. januar 2002
Jørgen B. Jensen
Emnekreds: Jagt, Miljø og natur, Politik.

Bekendtgørelsen er endnu et slag i ansigtet på fangerne. Den befolkningsgruppe som I ynder at lefle for i ord, men så sandelig ikke i gerning. Hvad det sidstnævnte angår, så har man indtryk af, at fangerne er jaget vildt uden fredningsbestemmelser, som I politikere driver jagt på året rundt. Det er jo også lettere at ramme en mand som ligger ned i forvejen.

Jeg skal undlade at komme ind på fredningsbestemmelserne som sådan, men blot konstatere, at I politikere synes at glemme, at det er jer, der skal have det samlede overblik i en sag, og ikke lade jeg styre af snæversynede faglige betragtninger, fremført af f.eks. de biologer, I lader jer rådgive af, og som har brug for at profilere sig selv og bevise, at deres naturpalads er bedre anvendt som biologisk legeplads end som kollegie, butikscenter eller boligkompleks.

At overblikket har manglet ses tydeligt i §11 stk. 3 hvor der står: "Fra 1. januar 2003 må der ikke anvendes haglpatroner ladet med blyhagl".

Alternativet til blyhagl er primært stålhagl, men har I tænkt på at de:
  • er ca. 70 % dyrere end blyhagl. (andre typer er endnu dyrere)
  • vil forøge antallet af anskudte fugle betragteligt i forhold til blyhagl.
  • springer kraftigt tilbage når de ramme klippe, i modsætning til blyhagl.
Brug af stålhagl stiller også øgede krav til haglgeværerne. Mange af de gamle haglgeværer, der stadig findes masser af rundt i hele Grønland, tåler ikke at blive brugt med stålhagl - de risikerer at sprænge løbene, med alvorlige ulykker til følge.

D.v.s. at I politikere med denne bekendtgørelse har påført fangerne - ikke alene tvivlsomme restriktioner, - der flyver jo millioner af "Canadiske" fugle rundt om os, får vi at vide i radioen - men også udgifter til køb af nye haglgeværer og som nævnt 70% højere udgift til haglpatroner.

Bestemmelsen kunne retfærdiggøres, hvis det kunne godtgøres, at haglpatroner udgør en alvorlig sundhedsrisiko for befolkningen, eller at fuglene som art trues væsentlig mere ved brug af blyhagl i forhold til stålhagl - men ingen af delene er godtgjort - tværtimod.

Ifølge en rapport fra AMAP - (Arktisk overvågnings og bedømmelses program) fra 1997 udarbejdet efter seks års forskning af forskere fra Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Sverige, Rusland og USA, kommer den overvejende del a blyforureningen gennem luften fra industrier i Europa, USA og Sovjet - stærkest om vinteren.

Rapporten fastslår også
  • at fugle kun er følsomme overfor bly i meget høje koncentrationer, men kan få blyforgiftning hvis de spiser blyhagl.
  • at havfugle ikke ser ud til at ophobe tungmetaller så effektivt som landfugle og at ingen af de målte værdier er i nærheden af faretærsklen.- at tungmetal koncentrationen i de arktiske farvande ikke afviger fra verdenshavene iøvrigt.
  • at bly ikke ser ud til at ophobe sig i fiskespisende fugle eller i havpattedyr.
  • at en generel vurdering er, at blyniveauet i det arktiske vandmiljø er lavt.
  • at bly ikke er en trussel mod de arktiske økosystem fordi det ikke ophober sig biologisk. Desuden er blyniveauet faldet i de sidst årtier.
Da jagt på fugle i Grønland i helt overvejende grad foregår til havs, hvor blyhaglene synker til bunds og vore jagtområder ikke er fladbundede søer, hvor fuglene evt. kunne give sig til at spise afskudte blyhagl, er begrundelsen for indførelse af forbudet mod blyhagl helt hen i vejret. Har I glemt, at vi lever i Grønland?!

Jeg skal derfor opfordre landsting og landsstyre til at revurdere fuglebekendtgørelsen på forårssamlingen.

Rent bortset fra at bekendtgørelsen helt burde fejes af bordet, og det kunne det nye landsstyre jo passende sørge for, så er tidsfristen på ét år for overgang fra blyhagl til stålhagl alt for kort.

Som Grønlands største grossist på ammunitionsområdet, var det med stor overraskelse jeg læste § 11 stk. 3.

Ammunition bestilles fra fabrikkerne 1-1½ år før det skal leveres for at sikre forsyningerne i Grønland. Derfor er en et års overgangsordning helt uacceptabel, men jeg går ud fra, at Hjemmestyret erstatter mig den lagerbeholdning af blyhagl jeg har tilbage pr. 1/1 2003.