Hvornår begynder Post Greenlands Paartoq at beflyve yderdistrikterne?

Alle og enhver, der har noget med service på landsbasis at gøre, og som ejes af det offentlige, bør planlægge til fordel for hele befolkningen, da vi i yderdistrikterne er medborgere i Grønland som alle andre.

Fredag d. 11. januar 2002
Jesper Fleischer
Emnekreds: Bygder, Infrastruktur.

Enhver er klar over hvor stor glæden er når man får brev. Og hvilke forhåbninger fik vi ikke, da vi hørte om at Post Greenland havde fået en postflyver.

Men vi erfarede dog, at flyveren ikke vil nå ud til yderdistrikterne, og at man som sædvanlig vil prioritere befolkningen i midtregionen. De får så store forbedringer, at man kan modtage breve fra Danmark den selvsamme dag, skønt vi, der bor i Uummannaq, først må vente i en uge før vi får brevene.

Endnu engang kommer det til udtryk, at hensynet til befolkningen i Midtgrønland har spillet en rolle, og at man overhovedet ikke har tænkt på byerne i yderdistrikterne. Vores post transporteres nemlig af Grønlandsfly, og siden Post Greenland fik sin nye flyver har Grønlandsfly nedprioriteret transporten af breve og pakker, hvilket er meget forståeligt.

Det betyder at planerne om at erhverve egen flyver og befordre posten selv, udspringer som sædvanlig alene af hensynet til Midtgrønland, og uden at skænke yderdistrikterne en eneste tanke.

Hvad galt vil der være ved at en modtager for eksempel i Nuuk først får sit brev dagen efter? Hvorfor tager enhver, der begynder at planlægge et eller andet, ikke yderdistrikterne med i sine planer og betragter dem som ubetydelige.

Skyldes det ikke af at planlæggerne tillægger sig selv så stor betydning, at de synes det er bedre at de selv får forsendelserne hurtigst muligt, uagtet at man i yderdistrikterne først får posten, når der er gået over en uge, og det skønt næsten alle byerne har fået landingsbaner.

Alle og enhver, der har noget med service på landsbasis at gøre, og som ejes af det offentlige, bør planlægge til fordel for hele befolkningen, da vi i yderdistrikterne er medborgere i Grønland som alle andre.