Indsigt: Hvorfor prioritere?

Hvorfor prioritere?

Set med vore sygeplejeøjne og set i et samfundsøkonomisk perspektiv bør den livsnødvendige undersøgelse/behandling prioriteres således, at patienten ikke bliver yderligere syg/handicappet eller i værste fald dør

Fredag d. 18. maj 2001
Caroline Dalgaard
Emnekreds: Politik, Sundhedsvæsenet.

Sygeplejemæssigt er målsætningen i Fællesambulatoriet at sikre patienten kvalitet og kontinuitet, professionel omsorg, hensigtsmæssigt patientforløb, minimum af ventetid på serviceydelser, optimal vejledning og information, kvalitetsforbedring af afdelingens serviceydelser i takt med videnskabelig og teknologisk udvikling, samt et åbent og trygt miljø.

Denne målsætning er i Fællesambulatoriets informationsmateriale yderligere uddybet.

Opgaverne i Fællesambulatoriet er mangeartede, med specialer indenfor såvel kirurgi som medicin.

Hverdagen i Fællesambulatoriet stiller i forvejen større og større krav tidsmæssigt og personalemæssigt på grund af et stigende antal patienter, flere undersøgelser/behandlinger, som medfører mindre tid til forebyggende arbejde.

Sker der en yderligere reduktion af de økonomiske rammer må aktiviteten i Fællesambulatoriet nødvendigvis nedsættes.

Vi kan ikke, af hensyn til patienter og personale, tillade lang ventetid, lang venteliste eller kort konsultationstid.

Øget aktivitet, strammere økonomi og en målsætning, der for os at se bør være standard, kan i mindre og mindre grad forenes.

Det er nødvendigt at foretage en prioritering!

Set med vore sygeplejeøjne og set i et samfundsøkonomisk perspektiv bør den livsnødvendige undersøgelse/behandling prioriteres således, at patienten ikke bliver yderligere syg/handicappet eller i værste fald dør.

Derfor må det forebyggende arbejde opprioriteres!

At prioritere skaber måske utilfredshed hos en del borgere, men for os at se er det dog vigtigt, at borgerne ser en virkelighed, de kan forholde sig til, og som de kan handle ud fra.

Vi må aldrig glemme patienterne - i morgen er det jo os, der er patienter!

Derfor skal der prioriteres!