Indsigt: Den omvendte Robin Hood: Tag fra de fattige og giv til de rige

Den omvendte Robin Hood: Tag fra de fattige og giv til de rige

Skal man beregne én (1) procent per barn eller skal flere søskende deles om det? Jørgen, tænk dig om! Bloktilskuddet er stadigvæk Grønlands hovedindtjening.

Torsdag d. 3. maj 2001
Otto Egede
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

Landsstyremedlemmet for sociale anliggender har ikke forståelse for sit arbejde. Han erkender i sit svar i A/G nr. 24 på mit indlæg i nr. 20, at man har overset boligsikringsområdet, og at han vil søge at rette op på det i løbet af dette forår. Det er rigtigt, at du var i Qaqortoq, for jeg så dig også, men du holdt ikke borgermøde.

Dengang var du nemlig grundstødt med din båd - et emne som varmt blev debatteret - og du havde ikke tid til mennesker, som er i samme situation som os. Du kom ikke med en tilfredsstillende besvarelse på mine spørgsmål, og du kom heller ikke med en vejledning om forordning nr. 3 af 10. januar 2000 (da den ikke kun vedrører mig). Jeg vil i stedet for emnet komme med endnu et debatoplæg: Skønt vi er førtidspensionister, har vi en efterkommer, som stadigvæk er under uddannelse, og du foreslår, at vi skal bidrage til dennes fremtid gennem vores minimale indkomst. Måske vil du kræve næste gang, at voksne med forældre, der er kommet op i alderen, også skal betale ekstra skat? Den største del af pengemidlerne skal samles i hjemmestyret, hvor man har det højeste lønniveau i Grønland. Naturligvis vil børnene af disse ansatte have bedre muligheder, da man vil placere børn af lavindkomstgruppen på ventelister. Landsstyremedlemmet har endog det mål, at landet i fremtiden skal være selvstændigt, hvor man helt udhuler personindkomsten med skatterne. (Det er ligesom i Piitarsuaqs fortælling: Min ven var så sulten, at han har spist sig selv op).

Til sidst: Hvis du ikke har en computer, så få en kugleramme, for så vil du se, at den ene side vil være tom, når det hele er blevet flyttet til den anden side. Det betyder status quo, hvis man forhøjer personfradraget efter at have forhøjet et eller andet med én (1) procent, hvilket blot vil medføre endnu større papirarbejde. Dog er dette spændende: Skal man beregne én (1) procent per barn eller skal flere søskende deles om det? Jørgen, tænk dig om! Bloktilskuddet er stadigvæk Grønlands hovedindtjening.