Indsigt: Nuuk's fremtid

Nuuk's fremtid

Ikke bare er de to alternativer dyre at realisere, men de vil også være dyrere i både drift og vedligeholdelse. Vi er ikke et rigt land, men lever hovedsageligt at bloktilskuddet fra Danmark, og hvem siger, at det altid vil være sådan

Fredag d. 2. marts 2001
Nuka Møller Lund
Emnekreds: Boliger, Erhverv, Politik, Økonomi.

Der er ikke længe til kommunevalget. Her i Nuuk er det en meget afgørende tid for byens fremtidige udvikling. Som man har kunnet se på TV, er der for tiden en debat i gang angående byens fremtidige udvikling. Kommunalpolitikerne går og tænker over, om de skal vælge at udvikle byen mod syd, om byen skal videreudvikles på Akia, eller om man skal vælge et tredje alternativ.

Jeg har tidligere argumenteret for, at man bør skrotte begge førstnævnte muligheder og i stedet udvikle byen mod nordsiden af Quassussuaq, samtidig med, at man forøger boligmængden i Nuuk by ved at rive gammelt to- og tre-etagers byggeri ned til fordel for lidt højere byggeri, som jo kan rumme mange flere boliger.

Nogle mener, at byen allerede på nuværende tidspunkt er udbygget - men det er den slet ikke, selv om det ser sådan ud på et bykort. Flere steder kan man som sagt rive eksisterende ældre etagebyggeri ned og i stedet bygge nyt og lidt højere etagebyggeri.

Nogle kommunalpolitikere tvivler på, at vi kan bygge højere end det eksisterende etagebyggeri - til det kan rpan blot svare, at hvis man kan bygge Hotel Hans Egede med den højde, som det har, kan man også bygge etageboliger med samme højde og lidt højere endda.

En anden ting, som jeg synes, at man skal tænke grundigt på, er økonomien. Det er langt dyrere, både at udvikle byen mod syd og bygge på Akia end at udvikle byen mod Nordsiden af Quassussuaq.

Ikke bare er de to alternativer dyre at realisere, men de vil også være dyrere i både drift og vedligeholdelse. Vi er ikke et rigt land, men lever hovedsageligt at bloktilskuddet fra Danmark, og hvem siger, at det altid vil være sådan. Mange af os grønlændere tænker mere og mere på selvstændighed. Men vil vi have selvstændighed - måske indenfor rigsfællesskabets rammer - vil det også få økonomiske følger for vort land.

Derfor er det vigtigt at planlægge fremtiden med øje på pengepungen og spare så meget som muligt.

Nogle mener, at vi bare skal bygge Nuuk videre på Akia, fordi der, som de siger, er ubegrænset plads derovre. Det er rigtigt nok, at der er meget plads på Akia, men ligeså snart man begynder at bygge derovre, vil det?få enorme følger for naturen og især dyrelivet på Akia.

Vi har gang på gang i løbet af historien set, hvad der sker, når den såkaldte civilisation "vinder frem" på næste uberørt natur - naturen og dyrelivet lider uoprettelig skade - og folk, som kender til Akia, ved hvor meget dyreliv og uberørt natur, der er derovre.

Hvis man begynder at bygge på Akia, vil man i løbet af kort tid også se snescootere køre rundt derovre og de vil kunne køre helt ind forbi Kingittoq og forstyrre dyrelivet katastrofalt.

Som sagt er det elendig planlægning at tænke i sådanne baner. Når man samtidg ved, at flere af de førende kommunalpolitikere er født og opvokset her i byen - og dermed burde vide bedre - er det meget skuffende, at der overhovedet planlægges sådan.

I stedet bør man betragte Akia som en naturpark og udnytte det eksisterende byområde bedre og holde den fremtidige byudvikling indenfor et område, som kan overskues - også økonomisk.