Indsigt: Forfatningskommission: Alvorlig misforståelse fra IA

Forfatningskommission: Alvorlig misforståelse fra IA

Vi kan nu konstatere, at i hvert fald IA’s formand ikke har sat sig ordentligt ind i, hvad det hele går ud på.

Mandag d. 12. december 2016
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Rigsfællesskab og selvstyre, Selvstyre, Selvstændighed.


Foto: Mia Rosing Nilsson

Demokraterne finder det stærkt bekymrende, at IA tilsyneladende ikke aner, hvordan beslutningskompetencen er i forfatningskommissionen. IA’s manglende viden skyldes med al sandsynlighed, at forslaget om en forfatningskommission blev hastet gennem Landstinget. Dette skete med fuld opbakning fra IA til trods for Demokraternes utallige advarsler om, at der skulle være bedre tid til at sætte sig ordentligt ind i sagerne. Vi kan nu konstatere, at i hvert fald IA’s formand ikke har sat sig ordentligt ind i, hvad det hele går ud på.

IA’s formand Sara Olsvig sagde i Qulaarpaa, at det er Landstinget, der træffer beslutningerne omkring forfatningskommissionen. Hendes præcise formulering var "det er Landstinget, der udpeger medlemmerne.” At der ikke er tale om en fortalelse fremgår af, at hun gentog det flere gange.
Men det er ganske enkelt ikke rigtigt, den kompetence har Landstinget overgivet til landsstyret, medens et Ad Hoc udvalg i Landstinget er henvist til blot at følge med på sidelinjen.

Og dette faktum burde IA være fuldstændig klar over. Det fremgår nemlig klart af betænkningen til 2. behandlingen af punkt 39 på efterårssamlingen 2016. Det forslag om en forfatningskommission som et flertal med blandt andet IA mente skulle hastebehandles.

Demokraterne må på denne baggrund konstatere, at vores frygt er blevet til virkelighed. Medlemmerne af Landstinget har ganske enkelt ikke haft nok tid til at sætte sig ordentligt ind i denne store beslutning, hvilket nu fører til misforståelser. Det er ærgerligt, og det er især ærgerligt, når det fører til at Sara Olsvig misinformerer befolkningen på direkte tv.

For Demokraterne at se er der et stort demokratisk problem i, at det er landsstyret der har fået kompetencen til at træffe beslutningerne vedr. sammensætning, kommissorium med videre. Denne kompetence burde ligge hos Landstinget. Dette skyldes, at der i Landstinget ikke er noget parti, der alene har flertal. Det er der til gengæld i landsstyret - her har Siumut flertal. Hvorfor IA er gået med til sådan en aftale må partiet selv forklare, men man må da i det mindste håbe, at IA har vidst, hvad de gjorde. Fra Demokraternes side ville vi have foretrukket, at beslutningskompetencen lå i Landstinget, hvor alle partier ville have haft indflydelse i forhold til deres størrelse.