Indsigt: Billig arbejdskraft er ikke social dumpning

Billig arbejdskraft er ikke social dumpning

Vi mener ikke, at der er tale om social dumpning, hvis en kinesisk arbejder får tre gange den løn han eller hun ville have fået i Kina, uanset om det så er væsentligt mindre end en grønlandsk løn.

Onsdag d. 23. maj 2012
Michael Rosing, medlem af Landstinget for Demokraterne
Emnekreds: Alcoa, Isukasia, Minedrift.

Det er nu engang sådan, at en af Alcoas betingelser for at opføre en aluminiumssmelter ved Maniitsoq er, at der i anlægsfasen skal bruges billig, udenlandsk (formentlig kinesisk)arbejdskraft. Det betyder, at hvis vi vil have opført en aluminiumssmelter, som i en driftsfase vil kunne beskæftige omkring 650 lokale, så er vi nødt til at acceptere den billige, udenlandske arbejdskraft i anlægsfasen. Det er et faktum, og det ville klæde debatten, hvis vi alle forholdt os til dette faktum.

Realisering af et storskalprojekt som Alcoa vil i Demokraternes optik være med til, at vort lands økonomi kan udvikle sig i en selvbærende retning. Alcoa vil bidrage positivt til den samlede samfundsøkonomi ved at sikre en stigende beskæftigelse og en deraf følgende begrænsning i udgifterne til sociale ydelser. Derudover vil vi se stigende skatteindtægter og en generelt stigende omsætning i samfundet. Det er positivt og støtteværdigt.

Kun i anlægsfasen
Demokraterne anser det som helt legitimt at have den holdning, at alt arbejde i Grønland skal udføres til grønlandske lønninger. Man skal bare samtidig være klar over, at man i så tilfælde også siger nej til en kæmpestor arbejdsplads, der vil være med til at sikre høj beskæftigelse blandt os lokale i mange år fremover.

Demokraternes holdning er derfor helt klar; vi mener, at det er helt i orden at anvende billig udenlandsk arbejdskraft i anlægsfasen af de såkaldte storskalaprojekter. Men vi skal gennem vores lokale lovgivning sikre, at den udenlandske arbejdskraft ikke bliver stillet ringere end vores lokale arbejdskraft. Det vil sige samme arbejdsmiljøkrav, samme ret til at udtrykke sin mening uden at risikere hjemsendelse, samme kvalitet i indkvarteringen, i det hele taget de samme rettigheder som en grønlandsk arbejder ville nyde godt af. Og så er det naturligvis vigtigt for os at samtlige internationale konventioner på området bliver overholdt.

I driftsfasen er der dog ikke noget at rafle om. Her skal det være et mål, at alle arbejdspladser skal besættes af lokal arbejdskraft. Vi siger ikke, at det mål kan opfyldes fra dag et – det afhænger jo helt af de kvalifikationer, der bliver efterspurgt – men det skal være det, der er målet. Og derudover skal alle lønninger følge den til enhver tid gældende grønlandske overenskomst på området.

Ikke social dumpning
Modstandere af den billige udenlandske arbejdskraft har flere gange påpeget, at der er tale om social dumpning. Demokraterne er uenige i dette argument.

Vi mener ikke, at der er tale om social dumpning, hvis en kinesisk arbejder får tre gange den løn han eller hun ville have fået i Kina, uanset om det så er væsentligt mindre end en grønlandsk løn. Købekraften i Kina er jo en helt anden, og den kinesiske arbejder vil på denne måde rent faktisk kunne tjene flere penge i Grønland end vedkommende havde kunnet tjene hjemme i Kina. Det er ikke social dumpning i Demokraternes øjne.