Indsigt: Grønlands Arbejdsgiverforening anerkendes som deltager i internationale klimakonferencer

Grønlands Arbejdsgiverforening anerkendes som deltager i internationale klimakonferencer

Vi forsøgte allerede sidste år under COP15 i København, men dengang ville Selvstyret ikke give os mandat til at være en del af den grønlandske delegation, fortæller GA’s direktør Henrik Leth. Men da vi mener, at det er meget vigtigt, at Grønlands interesser bliver så bredt repræsenteret som muligt i den globale klimadebat, gik vi vores egne veje.

Fredag d. 3. december 2010
Henrik Leth, formand for GA’s brancheudvalg for fiskeri og eksporterhverv
Emnekreds: Klima.

Den internationale klimakonference, COP16, som i disse dage afvikles i Mexico, er uden deltagelse af grønlandske interesseorganisationer, men fra næste år, hvor konferencen afholdes i Sydafrika, kan Grønland blive repræsenteret af Grønlands Arbejdsgiverforening. GA har nemlig fået meddelelse om, at organisationen vil blive anerkendt som officiel NGOrepræsentant med observatør-status til alle fremtidige klimakonferencer og andre relevante møder i FN-regi.

- Gennem Dansk Industri lykkedes det sidste år at blive en del af det danske FN-mandat. Efterfølgende har vi været igennem en kompliceret optagelsesproces, da godkendelsesprocedurerne er meget omfattende, men vi er glade for, at det ser ud til at lykkes.

I brevet fra FN fremgår det blandt andet:

Jeres organisations ansøgning om at deltage i møder af Conference of the Parties (COP) i forbindelse med FNs Rammeaftale om Klimaændring og konferencens subsidiære organer, er gennemgået for at undersøge, om I opfylder de relevante kriterier for nonprofit status. COP har bestemt, at alle subsidiære organer må tillade nye ansøgerorganisationer som er blevet screenet af sekretariatet til at deltage i møder i de organer, hvortil der er blevet ansøgt, under hensyn til COP, som fungerer som sidste instans med hensyn til deltagelse.

Det glæder os at informere jer, at jeres organisation er optaget på en liste over ansøgerorganisationer, som er videresendt til de relevante organer men henblik på "foreløbig godkendelse". Den endelige godkendelse afgøres af COP i dens 16. session i Cancun, Mexico fra 29. november til 10. december 2010.

- Man skal på ingen måde opfatte vores ønske om at kunne deltage i fremtidige møder og klimakonferencer som værende i modsætning til landsstyrets officielle klimapolitik. Tværtimod bør vores status ses som en styrkelse af Grønlands muligheder for at blive hørt, også udenfor de politiske cirkler. Der står meget på spil for et land som vores, når de globale kræfter spiller med musklerne og fx tager vidtgående beslutninger på klimaområdet. Blandt andet handler det om arbejdspladser, slutter Henrik Leth.