En hel branche på spil

Landsstyret har stillet forslag om begrænsning i adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger, således at verdens til dato enkleste afskrivningsregler med et slag bliver dels begrænset og dels gjort mere komplicerede med masser af fortolkningstvivl og -usikkerhed, som kan give arbejde til snesevis af advokater, revisorer og skatteadministratorer

Fredag d. 14. september 2001
Helge Tang, formand for Brancheudvalget for hotel, restaurant og turisme
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik, Turisme, Økonomi.

Landsstyret har stillet forslag om begrænsning i adgangen til at foretage skattemæssige afskrivninger, således at verdens til dato enkleste afskrivningsregler med et slag bliver dels begrænset og dels gjort mere komplicerede med masser af fortolkningstvivl og -usikkerhed, som kan give arbejde til snesevis af advokater, revisorer og skatteadministratorer.

Der er godt nok tale om arbejdspladser, men det er vel ikke den slags arbejdspladser, politikkerne taler om at skabe. For de arbejdspladser skaber ikke nogen værdi, tværtimod bruger de af værdier, som andre har skabt.

Det er Grønlands politik, at turismeerhvervet skal udvikles til at være en af de bærende søjler i Grønlands erhvervsliv. Med de foreslåede ændringer er landsstyret i gang med at lægge gift for denne udvikling.

Hotel- og restaurationsbranchen er et erhverv med rigtig mange arbejdspladser. I 1998 var der ifølge Grønlands statistik beskæftiget 600 grønlændere inden for dette erhverv. Mange af disse arbejdspladser ville ikke have eksisteret, hvis det ikke havde været for de frie og ukomplicerede afskrivningsregler. De har muliggjort, at der rundt omkring i en række byer i Grønland gennem de seneste 10 år er foretaget en række nødvendige udbygninger af hotelkapaciteten.

Netop denne branche har altid, det være sig i Danmark som i Grønland, haft svært ved at skaffe finansiering i de sædvanlige realkreditinstitutter og på almindelige vilkår. Derfor skal denne type virksomheder have en langt større selvfinansiering end mange andre former for investeringer, ligesom lån skal afvikles hurtigere. I Grønland, hvor det i forvejen er svært at skaffe realkreditfinansiering, er dette problem endnu mere udtalt.

Et projekt som for eksempel den nu afsluttede renovering af Hotel Godthåb med etablering af et bowlingcenter kræver en meget stor egenkapital, og projektet kunne kun realiseres i kraft af, at der kunne foretages straksafskrivninger i den løbende indkomst.

Hvis de foreslåede ændringer var gennemført for eksempel i starten af et sådant byggeri og med tilbagevirkende kraft, ville den meget stramme og møjsommeligt sammensatte finansieringsplan være faldet fra hinanden, hvilket kunne have væltet hele projektet. Det er de færreste virksomheder, der kan tåle, at et stort projekt kuldsejler, uden at virksomheden går fallit.

Jeg taler ikke for min egen syge moster, for vi har stort set gennemført den fornyelse der skal til i Nuuk for de næste mange år. Men hvis planerne om at gøre turisterhvervet til en af de bærende søjler i Grønlands økonomiske struktur skal blive en realitet, skal der fortsat foretages en stor udbygning af hotel- og restaurationskapaciteten rundt om i Grønland.

Denne udbygning sætter landsstyret på spil, hvis den får gennemført de skadelige forslag om at begrænse de frie afskrivningsregler.