Mineralefterforskning i Grønland

Efterforskningsselskaberne er blandt andet på grund af den korte feltsæson her i landet stærkt afhængig af helikoptertransport i forbindelse med deres efterforskning, og Grønland kan desværre ikke konkurrere med andre lande inden for dette område, idet Grønland er berygtet for verdens dyreste priser på helikoptercharter

Fredag d. 28. juni 2002
Hans Kristian Olsen
Emnekreds: Geologi, Infrastruktur, Råstoffer.

På trods af et år med det laveste antal mineralefterforskningskoncessioner siden begyndelsen af 1990erne har adskillige års mineralefterforskning samt stigende guldpriser nu ført til, at der nu er udsigt til at Grønlands første guldmine i Nanortalik og Grønlands første mine i dette årtusinde uden tvivl starter indenfor et år.

Den kommende guldmine er ikke det eneste prospekt, der er på et fremskredent stadie, idet stigende efterspørgsel og flere års intensiv efterforskning efter sjældne jordartsmetaller (niobium og tantal) og diamanter langs Grønlands vestkyst nu også har ført til andre lovende mineralprospekter.

I en tid med dalende interesse for at investere i mineralefterforskning rundt omkring i verden er der stor konkurrence om at tiltrække investorer til mineralbranchen, og mange lande gør alt for at tiltrække mine- og efterforskningsselskaber ved at tilbyde favorable vilkår hvad angår størrelsen af efterforskningsforpligtelser; skatteforhold; let tilgængelighed af geologiske data; ansøgningsprocedure; logistiks service m.m..

Grønland er inden for flere af disse områder konkurrencedygtig med mange andre lande på grund af landets geologiske diversitet, et stort uudforsket land samt et attraktivt og velblottet geologi; let tilgængelig geologisk database samt en simpel minerallovgivning og ansøgningsprocedure via internettet.

Efterforskningsselskaberne er blandt andet på grund af den korte feltsæson her i landet stærkt afhængig af helikoptertransport i forbindelse med deres efterforskning, og Grønland kan desværre ikke konkurrere med andre lande inden for dette område, idet Grønland er berygtet for verdens dyreste priser på helikoptercharter. Man kan på sin vis sige, at en stor del af efterforskningsmidlerne går op i "røg" i stedet for at generere værdifulde data i undergrunden, og dermed er de høje charterpriser en hindring for hurtigere udvikling af efterforskningsprojekter her i landet.

De sidste ti år har Grønlands Hjemmestyre med succes finansieret adskillige undersøgelser med det formål at åbne nye områder til mineralefterforskning og indhente nye geologiske data i områder med et lovende mineral potentiale.

Den flybårne magnetiske samt elektromagnetiske kortlægning af store dele af Grønland, som Grønlands Hjemmestyre alene har finansieret gennem en årrække, er et eksempel på et af de succesfulde projekter, idet produktionen af sådanne data har tiltrukket flere efterforskningsselskaber til Grønland.

De fleste af de selskaber, der er aktive i Grønland, er juniorselskaber fra Canada. Men der er også flere selskaber fra både Europa og Australien, og i jagten på at tiltrække efterforskningsselskaber til landet deltager Grønland også hvert år i internationale mineralkonferencer i Nordamerika. Ved disse konferencer promoveres Grønland blandt andet som et moderne samfund med et veludviklet transport- og kommunikationssystem og ikke mindst en befolkning og et stabilt politisk og administrativt system med en positiv holdning til udvikling af minedrift her i landet.

Det er ikke kun mineselskaber og professionelle geologer, der er involveret i mineralefterforskning i Grønland, idet befolkningens lokale kendskab også anvendes i jagten på nye mineralforekomster via mineraljagt konkurrencen Ujarassiorit.

Mange mineraljægere i samtlige byer og bygder har i mere end 10 år i gennemsnit indsendt op til 1.000 stenprøver hvert år ,og de geologiske data, der genereres på basis af de indsendte stenprøver, er også med til skabe nye efterforskningsmål her i landet.