Indsigt: Kilde: Familien Brandt

Kilde: Familien Brandt


Centralisering påny påbegyndt i det nye millenium

Familien Brandt
Thursday d. Thursday, March 1, 2001

Man ser at sportsforeninger får betalt rejser rundt om i landet, men de unge mennesker der stræber efter at blive færdige med deres uddannelser må vente til sommerferien. Og de må holde hjemlængslen, forskelsbehandlingen, mobningen og afsavnet ud