Indsigt: Åbent brev til de kvindelige folketingskandidater

Åbent brev til de kvindelige folketingskandidater

Arnat Partiiat går ind for oprustning af den primære sundhedssektor. Vi vil arbejde for, at flere lokale uddannes til at varetage grundlæggende plejeopgaver. Vi ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen, hvor forebyggelse og behandling sker så tæt på borgernes hjem som muligt

Fredag d. 9. november 2001
Ane Marie B. Pedersen
Emnekreds: Politik.

Arnat Partiiat har ikke mulighed for at stille op til folketingsvalget den 20. november. Derfor inviterer vi med dette brev dig til samarbejde i den kommende valgperiode.

Arnat Partiiat arbejder for et samfund, hvor børnene er aktive deltagere i samfundsudviklingen, og hvor de voksne sikrer, at børns fysiske og psykiske udvikling har højeste prioritet.

Arnat Partiiat går ind for, at FN’s konventioner overholdes og efterleves. Det betyder, at mennesket sættes i centrum, og at vi kræver en bæredygtig udnyttelse af naturen af hensyn til børns og unges fremtid.

Den grønlandske stemme i Folketinget tæller med:
 • Vil du aktivt arbejde for at børnene inddrages?
 • Vil du i al lovgivningsarbejde give børns udvikling højeste prioritet?
Arnat Partiiat finder, at mænd og kvinder er lige vigtige, når der skal træffes gode og balancerede beslutninger.

Den grønlandske stemme i Folketinget tæller med:
 • Vil du aktivt arbejde for ligestilling og bidrage til en forståelse for, at kvinder er ligeværdige?
 • Der bor og lever mange grønlandske kvinder i Danmark; vil du kæmpe for at disse kvinder ligestilles?
 • Er du indstillet på at indgå i ærlig dialog med indvandrerkvinder?
 • Vil du støtte kampen for kvinder ligeberettigelse i alle lande?
Arnat Partiiat vil arbejde for, at det bliver nemmere at få familieliv, fritid, uddannelse, arbejde og politisk arbejde til at hænge sammen.

Den grønlandske stemme i Folketinget tæller med:
 • Vil du medvirke til, at uddannelsessøgende og fuldtidsarbejdende både kan få tid til familien og til at deltage aktivt i politisk arbejde, uden at der går skår i karrieren eller sættes en stopper for uddannelsesstøtten?
Arnat Partiiat går ind for oprustning af den primære sundhedssektor. Vi vil arbejde for, at flere lokale uddannes til at varetage grundlæggende plejeopgaver. Vi ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen, hvor forebyggelse og behandling sker så tæt på borgernes hjem som muligt.

Vi har valgt Ottawa Chartret som vort politisk ståsted.

Heri står, at de grundlæggende forudsætninger for sundhed er: fred, bolig, uddannelse, mad, indkomst, et stabilt økosystem, muligheden for at opretholde en tilfredsstillede levefod, social retfærdighed og rimelighed.

Samtidig ønsker vi ikke at fravælge den specialiserede behandling, som i dag er tilgængelig i Danmark og udlandet.

Sundhedsområdet kræver stærke og forhandlingsvillige grønlandske medlemmer i Folketinget:
 • Hvad er din indstilling til prioritering inden for sundhedsvæsenet?
 • Vil du arbejde aktivt for at sikre lige adgang til specialiseret behandling for alle borgere i Rigsfællesskabet?
Arnat Partiiat går ind for bekæmpelse af terror (og vold) i alle dens former, men vi er betænkelige ved at konstatere, at terrorbekæmpelse og nedrustningsbestræbelser drøftes "mand til mand". Lad os, som det stærke Vesten, kræve, at de islamiske kvinder er med i drøftelserne. Uden kvinder på begge sider af forhandlingsbordet opnås kun halve løsninger.

Den grønlandske stemme i Folketinget tæller med:
 • Vil du støtte kampen mod terror og vold og sikre at andre kvinder inddrages?
Arnat Partiiat agter at indgå aktivt i arbejdet for selvstændighed. Vi anbefaler forud herfor, at en hidtil stort set uudnyttet menneskelig ressource, kvinderne, gives reel ligestilling, og at der sikres lige indflydelse i Landsting og kommunalbestyrelser samt i de offentligt ejede selskabers bestyrelser.

Den grønlandske stemme i Folketinget får overordentlig stor betydning her:
 • Vil du arbejde aktivt for selvstændighed?
 • Vil du sikre, at de grønlandske kvinders bliver hørt i det forberedende arbejde?

NB: Arnat Partiiat støtter ikke, med den nuværende viden herom, en oprustning af Thule Radaren.

Vi tror simpelthen ikke på, at problemer kan løses gennem overvågning og kontrol.

Dette udelukker ikke, at vi gerne deltager i debatten derom.