Indsigt: Bedre vilkår for de handicappede og deres familie

Bedre vilkår for de handicappede og deres familie

Politikerne må og skal samarbejde med de mennesker, der har fingeren på pulsen, og derfor kender til de faktiske forhold på området

Fredag d. 20. april 2001
Ane Marie B. Pedersen
Emnekreds: Politik, Sociale spørgsmål.

I den senere tid har der været en del opmærksomhed i medierne omkring de handicappedes forhold.

Vi vil fra Arnat Partiiat give udtryk for vores sympati og støtte til en forbedring af de handicappedes og deres families vilkår. Familier med et handicappet barn har store problemer med at få hverdagen til at hænge sammen.

Udover den øgede belastning ved at have et handicappet barn mangler disse familier også den fornødne støtte og opbakning fra samfundets side.

Nogle af de største problemer, de har, er manglende kvalificeret arbejdskraft i daginstitutioner, manglende aflastningsmuligheder, manglende personale ved socialforvaltningerne og manglende psykologhjælp.

Disse mangler medfører, at forældrene står meget alene med deres problemer, og at barnet ikke udvikler sig optimalt på grund af manglende kvalificeret personale. Det kan igen medføre brudte familier, da denne gruppe har et svagt netværk.

I Nuuk har forældre taget initiativ til en forældreforening for at synliggøre problemet i samfundet.

Disse forældre, der i forvejen er belastede, har alligevel overskud til at tage dette initiativ, og de fortjener at blive støttet af de ansvarlige politikere.

Eftersom politikerne har besluttet, at de handicappede skal blive i Grønland, bør man lytte til de forældre, der kender problemerne på deres egen krop.

Når man tager beslutninger, koster det også penge.

Først og fremmest bør man give de mennesker, der arbejder med de handicappede, ordentlige arbejdsforhold og en anstændig løn, og de skal have mulighed for at dygtiggøre sig indenfor handicapområdet.

Til gavn for familielivet bør aflastningsmulighederne forbedres ved at have aflastningsmulighed på døgninstitutioner.

Det er også vigtigt at have handicapvenlige boliger. Forældre, der har et fysisk handicappet barn, har behov for ordentlige boligforhold for at lette dagligdagen.

Antallet af handicappede børn er stigende. Derfor er det vigtig at forbedre forholdene for både børn og familie.

Politikerne må og skal samarbejde med de mennesker, der har fingeren på pulsen, og derfor kender til de faktiske forhold på området.