Indsigt: Kilde: Ane Marie B. Pedersen

Kilde: Ane Marie B. Pedersen


Bedre vilkår på socialområdet

Ane Marie B. Pedersen
Thursday d. Thursday, November 14, 2002

Vi ønsker fødsler flyttet så tæt på barnets hjem som muligt. Normale fødsler bør kunne ske ved alle sundhedscentre, mens vanskelige tilfælde henvises til regionssygehusene. Ved regionssygehusene bør opbygges patienthoteller, således at familien kan indkvarteres

Visionen for Grønland - lukning af bygder?

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, August 23, 2002

Oveni det hele har statsministeren nu givet Hjemmestyret en falliterklæring ved at foreslå, at Danmark nu skal vurdere, hvor i den grønlandske lovgivning, der spærres for en erhvervsudvikling og selvbærende økonomi - til brug for næste bloktilskudsforhandlinger!

Åbent brev til de kvindelige folketingskandidater

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, November 9, 2001

Arnat Partiiat går ind for oprustning af den primære sundhedssektor. Vi vil arbejde for, at flere lokale uddannes til at varetage grundlæggende plejeopgaver. Vi ønsker et decentraliseret sundhedsvæsen, hvor forebyggelse og behandling sker så tæt på borgernes hjem som muligt

Fødselsområdet bør have højeste prioritet

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, August 31, 2001

Grønland har haft et veludbygget net af jordemødre og fødselshjælpere, som har sikret både undersøgelser af gravide, som givet råd og vejledning om sund levevis. En genopbygning af fødselsområdet bør have højeste prioritet

Bedre vilkår for de handicappede og deres familie

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, April 20, 2001

Politikerne må og skal samarbejde med de mennesker, der har fingeren på pulsen, og derfor kender til de faktiske forhold på området

Levebrødspolitikere eller folkets tjenere?

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, October 13, 2000

Jeg er sikker på, at vælgerne husker dette til næste valg, for vi får jo ikke bedre politikere, end dem vi selv vælger

Barnet i Centrum

Ane Marie B. Pedersen
Friday d. Friday, April 14, 2000

Men den seneste omtale i den trykte presse om de omsorgssvigtede børn gør virkeligt ondt at læse. Man bliver så vred og harm over de forældre, der behandler deres børn så groft.