Indsigt: Isen der forsvandt

Isen der forsvandt

Vupti – nu er alle isbjergene og isskosserne i det grønlandske søterritorium lige pludseligt ikke noget problem i IMO Polarkoden, og hverken nationalstaten (fx Danmark) eller IMO behøver at stille krav til, at fx krydstogtsskibe skal være isforstærket i det hele taget under sejlads i polarfarvande med lidt is (isbjerge og isskosser)!

Fredag d. 5. juli 2013
Bjarne Rasmussen    
Emnekreds: Sikkerhed til søs, Transport, Turisme.

I 2009 påbegyndte IMO arbejdet med at udarbejde internationale obligatoriske regler for sejlads i polarområderne (polarkoden).

Dette arbejde startede ikke på bar bund, idet IMO allerede i 2002 havde udgivet Guidelines (vejledninger) for denne sejlads – Guidelines, der blev udvidet i 2010.

Den kommende ’IMO polarkode’ vil bl.a. indeholde regler for skibets konstruktion, og i den forbindelse har ’The International Association of Classification Societies (IACS)’ udarbejdet regler for klassifikation af isforstærkning, de såkaldte ’Polar Ice Class’ regler, for skibe der besejler polarfarvandene.

I forvejen er de skibe, der her i 2013 besejler polarfarvandene og dermed det grønlandske søterritorium og som er isforstærket, klassificeret efter de nuværende ’Finnish-Sweedish Ice Class’ regler for The Baltic Sea (Østersøen ).

Nu er det helt store problem – og måske årsagen til at IMO Polarkoden jvf Erhvervsministeren/Søfartsstyrelsen ikke forventes færdig og ratificeret før tidligst i 2017 – at mange af de skibe der i dag er klassificeret efter ’Finnish-Sweedish Ice Class’ regler for The Baltic Sea (Østersøen ) IKKE kan overføres til de nye ’Polar Ice Class’ regler!

Et eksempel:
De krydstogtsskibe der besejler det grønlandske søterritorium her i 2013 og som vel at mærke er isforstærket; de er typisk isforstærket efter ’Finnish-Sweedish Ice Class’ regler for The Baltic Sea (Østersøen ) og i Ice Class B eller Ice Class C.

I begge tilfælde er dette IKKE godt nok til, at de vil kunne overføres til selv de mindst krævende Polar Ice Class PC6 eller PC 7, der skal gælde for sommer/efterårs sejladsen i polarfarvandene.

Hvad gør IMO så ?
Som jeg forstår det, så fjerner IMO simpelthen isen i den kommende Polarkode!

IMO foreslår nemlig, at skibe der besejler polarfarvande med kun lidt is (!) faktisk slet ikke behøver at være isforstærket!

Dette kan bl.a. dokumenteres på side 14 i dette dokument fra Det norske Sjøfartsdirektorat samt ikke mindst i dette dokument L 154 - spørgsmål og svar, der omhandler noget af Erhvervsudvalgets behandling af L 154 ” Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande” (Grønland) her i 2013.

Vupti – nu er alle isbjergene og isskosserne i det grønlandske søterritorium lige pludseligt ikke noget problem i IMO Polarkoden, og hverken nationalstaten (fx Danmark) eller IMO behøver at stille krav til, at fx krydstogtsskibe skal være isforstærket i det hele taget under sejlads i polarfarvande med lidt is (isbjerge og isskosser)!

Eller er der mon noget som jeg helt har misforstået ?