Ole Ramlau-Hansen truer pressen med retssager

Royal Greenland har ikke villet give mig adgang til advokatundersøgelsen - som jeg derfor ikke har mulighed for at kommentere - men Royal Greenland har tilkendegivet - at man muligvis vil rejse krav mod mig vedrørende tre konkrete forretninger ud af de mange tusinde forretninger, som jeg har medvirket til i de 12 år, jeg har ledet Royal Greenland

Fredag d. 12. april 2002
Ole Ramlau-Hansen
Emnekreds: Royal Greenland i krise.

Efter at jeg i denne uge er vendt tilbage fra ferie i udlandet, har jeg fået mulighed for ved selvsyn at konstatere, hvordan man i de forgangne uger i avisartikler og TV-udsendelser har mere end antydet, at jeg er ansvarlig for skattesvindel, og at jeg har modtaget returkommission. Jeg kan nu se, at jeg er blevet bagtalt, og hvordan min hæderlighed er blevet draget i tvivl på en måde, som jeg ikke havde troet mulig i et retssamfund.

Royal Greenland har overfor min advokat bedyret, at man ikke er kilden til disse rygter, og at man tager afstand fra rygterne. Royal Greenland har samtidig understreget, at man i forbindelse med den i pressen omtalte advokatundersøgelse ikke har konstateret strafbare forhold. Royal Greenland har endog udsendt en pressemeddelelse herom, men jeg må konstatere, at pressen indtil nu ikke har vist pressemeddelelsen som jeg vedlægger i kopi - samme opmærksomhed, som da man ukritisk gengav beskyldningerne mod mig.

Jeg siger derfor én gang for alle: Beskyldningerne er grundløse, og jeg agter ikke at acceptere nogen form for gentagelse af dem. Sker det alligevel, vil der blive anlagt retssag mod de ansvarlige.

Royal Greenland har ikke villet give mig adgang til advokatundersøgelsen - som jeg derfor ikke har mulighed for at kommentere - men Royal Greenland har tilkendegivet - at man muligvis vil rejse krav mod mig vedrørende tre konkrete forretninger ud af de mange tusinde forretninger, som jeg har medvirket til i de 12 år, jeg har ledet Royal Greenland. denne tilkendegivelse afspejler, at Royal Greenlands nye ledelse og jeg har et professionelt forskelligt syn på en række forretningsaktiviteter. Royal Greenlands nye ledelse har ment, at der er behov for at betegne nogle af aktiviteterne fra de år, hvor jeg var direktør - og hvor der var andre, skiftende bestyrelser - som dårlige forretninger. Efter min opfattelse bliver en forretning ikke dårlig, blot fordi en ny ledelse mener det. denne forskel i opfattelserne skal nu drøftes på advokatplan, og tiden må vise, hvad kritikken mod mig - hvis den overhovedet opretholdes - nærmere går ud på.

Indtil da agter jeg ikke at udtale mig yderligere i sagen, som i sagens natur er en stor personlig belastning for mig efter så mange gode år i Royal Greenland.

Jeg vil i det videre forløb være repræsenteret af advokat Jakob Juul, Viltoft & Høberg-Petersen Advokataktieselskab, Gothersgade 109, 1123 København K, tlf.nr 33149300.
  Sermitsiaq om
Royal Greenlands krise
og Ole Ramlau-Hansen


§ Koncernchefen førte
bestyrelsen bag lyset
§ Bonus i forkerte lommer
   
Sermitsiaqs Kommentar:

Sermitsiaq tvivler ikke på, at Ole Ramlau-Hansen har haft mange gode år i Royal Greenland og har gjort en stor og seriøs indsats for virksomheden.

Henset til virksomhedens økonomiske resultater kan der derimod rejses berettiget tvivl om, hvorvidt Royal Greenland havde gode år sammen med Ole Ramlau-Hansen.

Sermitsiaq har ligesom andre grønlandske og danske medier skildret begivenhedsforløbet i og omkring Royal Greenland efter Ole Ramlau-Hansens afgang som koncernchef.

Den journalistiske dækning er baseret på tilgængeligt kildemateriale og på samtaler med kilder med dyb indsigt i Royal Greenland. I nogle tilfælde har vi garanteret disse kilder fuld anonymitet og kildebeskyttelse i overensstemmelse med pressens almindelige og normalt respekterede arbejdsbetingelser.

Vi har ikke talt med Ole Ramlau-Hansen selv. Det har ikke været muligt, da han har været langvarigt bortrejst på ferie.

Uanset Ole Ramlau-Hansens forsøg på - under trusler om retlig forfølgelse - at knægte pressefriheden, agter Sermitsiaq også fremover at medvirke i afdækningen af forholdene i Royal Greenland.

Den af Ole Ramlau-Hansen omtalte pressemeddelelse fra Royal Greenland blev omtalt og delvist citeret på forsiden af Sermitsiaq Erhverv nr. 11 af 15. marts 2002.


Redaktionen