Indsigt: Puisi-sagen

Puisi-sagen

Selvstyret skal betale godt 7 millioner kroner i sagsomkostninger og forventeligt omkring 500.000 kr. til advokatbistand.

Mandag d. 19. november 2012
Selvstyret
Emnekreds: Puisi.


Pølsemaskiner til oprustning, nedrustning eller bare til rust (an)

De anlagte erstatningssager mod revisor og den tidligere ledelse i Puisi A/S under konkurs blev hævet i sommeren 2012.

Sagerne blev ført for henholdsvis Østre- og Vestre Landsret.

Der er nu truffet afgørelse om fordeling af sagernes omkostninger.

Oprindeligt havde Grønlands Landsret truffet afgørelse om, at Selvstyret skulle betale i alt kr. 6.000.000 i sagsomkostninger.

Østre Landsret stadfæstede Grønlands Landsrets afgørelse om sagsomkostningerne og bestemte, at Selvstyret skulle betale yderligere kr. 600.000 i sagsomkostningerne ved førelse af sagen for Østre Landsret.

Vestre Landsret har bestemt, at Selvstyret for sagens førelse ved Vestre Landsret skal betale i alt kr. 480.000 i sagsomkostninger.

Dermed er Selvstyret dømt til at betale i alt kr. 7.080.000 i sagsomkostninger.

Selvstyrets omkostninger til advokat i forbindelse med førelse af sagen for Østre Landsret og delvis for førelse af sagen for Vestre Landsret, er endnu ikke opgjort, men forventes at andrage ca. kr. 500.000.

Erstatningssagerne anlagt med revisor og den tidligere ledelse i Puisi A/S under konkurs betragtes hermed som endeligt afsluttet.