Billigere internet?

Tele Greenlands aktiver er bundet i udstyr såsom radiokæde og søkabel. Selskabets likviditet er de senere år voldsomt belastet af investeringerne, som vi har skullet låne os til gennem fremmed kapital.

Fredag d. 5. november 2010
Sæunn Nolsøe, Kommunikationschef i Tele Greenland
Emnekreds: Infrastruktur, Internet, Uddannelse, Økonomi.

(an)

Artiklen »Landstinget: Giv os Flatrate og billigere internet« i Sermitsiaq nr. 43 viser, at der tilsyneladende i Landstinget hersker usikkerhed over Tele Greenlands økonomiske forudsætninger for at imødekomme ønskerne om billigere internet.

Når landstingsmedlem Doris Jakobsen (S) således anfører, at »Tele Greenland har en sikkerhed (soliditet) på 75 procent«, må det bero på, at medlemmet har set på tal for regn skabsåret 2006. I det seneste regnskab (2009) for Tele Greenland, er soliditeten faldet til 46 procent.

Det er ligeledes en misforståelse at tro, at Tele Greenland har værdier for over en milliard kroner. Det er en antagelse, der må bero på fejlagtigt at sætte lighedstegn mellem et selskabs aktiver og likviditet. Tele Greenlands aktiver er bundet i udstyr såsom radiokæde og søkabel. Selskabets likviditet er de senere år voldsomt belastet af investeringerne, som vi har skullet låne os til gennem fremmed kapital.

Overskuddet i Tele Greenland er faldet til 47 millioner kroner i 2009. Heraf skal betales udbytte til Landskassen, afdrag til långivere og nye investeringer. Resultat er i dag i underkanten af, hvad der kræves for at Tele Greenland yderligere kan styrke soliditeten og dermed gøre selskabet i stand til at investere i opgradering af radiokæden og udvidelse af søkabel inden for en overskuelig fremtid af tre til fire år.

Vigtige og korrekte oplysninger om selskabets økonomiske forhold bør være med i debatten, og ikke mindst når der drøftes sektorspecifikke løsninger, f.eks. omkring uddannelsessektoren, som det sker under den igangværende samling i Landstinget. Helt nye scenarier for prissætning af internet over for store kundegrupper kan desuden påvirke selskabets investeringer og i sig selv øge kravet til selskabets overskud.