Indsigt: Emne: Internet

Emne: Internet


To hjemmesider med internet i sneglefart

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Friday d. Friday, September 18, 2020

Det sker ikke på de to hjemmesider knr.gl og sermitsiaq.ag. Der sættes uden dit samtykke masser af cookies ind til virksomheder, som kan følge din færden på nettet. De virksomheder lever af at sælge de oplysninger til hvem som helst. Den ”kinesiske” virksomhed Zhenhua (i realiteten den kinesiske stat) har kunnet købe oplysninger om personer i Grønland, som er tilvejebragt af de cookies som knr.gl og sermitsiaq.ag sætter, når du åbner deres hjemmesider. OBS: Knr.gl og sermitsiaq.ag kan igen tilgås på normal tid. Man har i nattens løb den 19. september i perioden kl. 02.00-07.24 ført tilgangen til de to hjemmesider tilbage til normal tid for en hjemmeside

Cybertrusler… A hvaffor noget

Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Friday d. Friday, February 15, 2019

Grønland har ikke opbygget diplomati, knowhow, forhandlingsevner, efterretningstjenester, og militær magt mm., og det er heller ikke realistisk vi får det i den udstrækning der er behov for, hvis vi vil beskytte os selv og borgerne mod dårlige handler, og afgivelse af suverænitet. En opbygning af dette det koste langt over, hvad vi kan skaffe af penge i landet – hvoraf langt over halvdelen af vor indkomst i øvrigt er bloktilskud fra Danmark

Vi ønsker konkurrence på infrastrukturdriften

Randi Vestergaard Evaldsen, formand for Demokraterne
Tuesday d. Tuesday, October 6, 2015

Enten kan driften af teleinfrastrukturen sendes i udbud eller også kan Tele blive opdelt i et nettostyret og kommercielt selskab. Driftsomkostningerne skal samtidig synliggøres, for at sikre at Tele er så effektive som overhovedet muligt.

Internettet skal liberaliseres

Demokraterne
Tillie Martinussen, medlem af Landstinget for Samarbejdspartiet
Wednesday d. Wednesday, April 15, 2015

Jeg er helt generelt træt af det evige argument om, at hvis noget er godt for de store byer, så er det automatisk skidt for bygder og yderdistrikter. Det er og bliver noget vrøvl

Uddannelse og digitalisering

Avijaja Sinkbæk, kandidat til Landstinget for Demokraterne
Monday d. Monday, November 17, 2014

E-undervisning kan laves på begge sprog. Man kan lave CD-ROM’er, man kan lave online fora, og videoer, m.m., til gavn for både undervisere og elever. Selvom vi kan omgås internethastigheder, ved f.eks. at lave CD-ROM’er, så skal vi så vidt muligt følge med teknologien, for den udvikler sig hele tiden. 4G-netværk er f.eks. nødvendig, hvis man vil bruge iPads i undervisningen, for teknologien står aldrig stille, og det må vi som land heller ikke.

Tilpas bredbåndsforbindelserne til alle bygder samt yderdistrikter

Siumut Ungdom
Monday d. Monday, March 31, 2014

Mere lige kommunikationsmuligheder i hele landet skal sikre at alle borgere her i landet, uanset hvor man kommer fra, får mere lige adgang til uddannelse samt give alle familier mere lige muligheder for kontakt med hinanden.

Ilinniarfik Online – undervisningsmateriale om det grønlandske samfund

Direktoratet for Kultur, Uddannelse og Forskning
Tuesday d. Tuesday, September 17, 2013

Ilinniarfik online findes i både en grønlandsk og dansk version og den enkelte elev bestemmer selv hvilket sprog der fungerer bedst. Det er også muligt for eleven løbende at skifte mellem de to sprog

Spørgsmål til landsstyret vedrørende søkablet

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Thursday d. Thursday, August 22, 2013

Hvis vi i Grønland for alvor vil være en aktiv spiller i den internationale IT-verden, så er det en forudsætning, at vi som lovgivere skaber rammerne for gode, stabile og billige internetforbindelser for så mange som muligt. Her tænker vi både på private og på erhvervsdrivende

Tele-Post forenkler sine gebyrer

Tele Greenland
Monday d. Monday, July 29, 2013

Årsagen til at det bliver billigere er, at Tele-Post har forenklet en række manuelle processer

Landsstyret baner vejen for iPad projekt

Steen Lynge, medlem af Landstinget for Atassut
Friday d. Friday, July 19, 2013

”iPad-projektet er et skridt på vejen til at realisere landsstyrets IKT-strategi, hvor internettet binder landet sammen og sikrer en globalt orienteret samfundsudvikling”

En lodret løgn og en rodebutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Friday d. Friday, January 4, 2013

At basere sit abonnementssystem på et antikveret bogholderisystem, der kun har kunnet overleve i kraft af Tele Greenlands monopol og almindeligt sløvsind i virksomhedens daglige ledelse, er naturligvis både uantageligt og ganske absurd. Det må Telestyrelsen sætte en stopper for.

En lodret løgn og en rodebutik

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Friday d. Friday, January 4, 2013

At basere sit abonnementssystem på et antikveret bogholderisystem, der kun har kunnet overleve i kraft af Tele Greenlands monopol og almindeligt sløvsind i virksomhedens daglige ledelse, er naturligvis både uantageligt og ganske absurd. Det må Telestyrelsen sætte en stopper for.

De fattige betaler til de riges adgang til internettet

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Thursday d. Thursday, December 6, 2012

Hvis man har bedre råd og større behov, så belønnes man med en lavere pris pr. Mb. (ned til 3 øre pr. Mb) og en hastighed, der kan være op til 16 gange så stor i forhold til et Basic abonnement. Det betyder at familier med små indkomster er tvunget til at bidrage økonomisk til, at de mere velhavende forbrugere får både billigere og hurtigere internet.

Tele Greenlands ansøgning om mere trafik i bredbåndsabonnementerne Gold og Premium

Telestyrelsen
Monday d. Monday, November 26, 2012

Telestyrelsen behandler Tele Greenlands ansøgning om ændring af produkterne ud fra 3 kriterier: A) Ansøgningens bidrag til øget samfundsøkonomisk effektivitet og velfærd B) Ansøgningens evt. diskriminerende og konkurrenceforvridende virkninger C) Ansøgningens økonomiske konsekvenser

Magtmisbrug og forsøg på sabotage

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Wednesday d. Wednesday, November 21, 2012

Navngivningen af abonnementerne og abonnementspriser med slutcifre 99 ligner noget, der er hentet fra de talløse reklamer for skidt og skrammel, der vælter ind i postkasserne i Danmark. Og der er noget, som tyder på, at Tele Greenlands ledelse og medarbejdere i afdelingen for salg af internetadgang er hentet fra de virksomheder, der står for produktionen af de nævnte reklamer for skidt og skrammel.

Grønlands informations- og kommunikationsteknologi-strategi 2011-2015

Maliina Abelsen
Friday d. Friday, October 19, 2012

Resten af verden oplever i disse år en rivende udvikling, mens Grønland endnu ikke i fuldt omfang er blevet en del af den globale, digitale udvikling. Grønland har endvidere nogle særlige problemstillinger i kraft af en stor geografi med en lille og spredt befolkning, som gør en fælles samfundsudvikling vanskelig.
Tilknyttede tekster:

Digitalisering af fritidsjagtbeviser

Ane Hansen, Borgmester, Kommune Qeqertalik
Saturday d. Saturday, October 13, 2012

Med selvbetjeningen kan man indberette fangster for forrige sæson og forny fritidsjagtbevis for den kommende sæson på en simpel og hurtig måde.

Køb 5 kilo kartofler hver gang du handler i butikken

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Monday d. Monday, October 1, 2012

Hvad ville du sige til det, hvis dagligvarebutikkerne forlangte, at du skulle købe 5 kilo kartofler, hver gang du handlede i butikken – uanset, om du havde brug for dem eller ej? Hver gang du gik igennem kassen, skulle du betale for noget, du ikke havde behov for og slet ikke ønskede at købe.

Liberalisering af internettjenesten i Nuuk

Telestyrelsen
Tuesday d. Tuesday, September 18, 2012

Telestyrelsen har den 5. september 2012 truffet afgørelse om fastsættelse af pris på samtrafikproduktet global IP-transit mellem Tele Greenland A/S og Nuuk Skynet A/S
Tilknyttede tekster:

Internetpriser, monopolmisbrug og politisk uduelighed

Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk
Thursday d. Thursday, July 26, 2012

Hvor er det folkevalgte, politisk ansvarlige landsstyremedlem henne i denne sag? - Hvordan har det været muligt for Tele Greenland at få godkendt dette destruktive makværk af et abonnementssystem? Med en fast pris pr. megabyte, ens for alle, vil internetforbruget eksplodere. Især hvis det kan ske med en pris på 3 øre pr megabyte. Og Tele Greenlands indtægter vil følge med op.

Lad os hellere få mere data for de samme penge

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Monday d. Monday, June 18, 2012

Her i landet er det jo også sådan, at alle internetkunder uden for Nuuk og Qaqortoq får deres internet via satellit eller via radiokæden. Disse kunder vil næppe kunne mærke, at hastigheden på deres internet bliver sat i vejret. TELE Greenland burde i stedet tænke på andet end hastighed. Det ville komme langt flere til gode, hvis man tænkte i volumen – det vil sige, at man giver kunderne mere data for de samme penge

Lavere Internet-takster og farvel til tvungen fastnettelefon

Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Monday d. Monday, April 23, 2012

ikke ønsker denne, så er sagen jo straks en anden. TELE tvinger kunderne til at købe et produkt, de ikke ønsker og slet ikke har brug for. Kunden skal bare punge ud og anskaffe sig en fastnettelefon, dersom kunden vil gøre sig håb om at få et bredbåndsabonnement.

Test af udstyr til fjernundervisning

Palle Christiansen, Landstingsmedlem for Demokraterne
Saturday d. Saturday, September 3, 2011

Disse store trafikpakker skal i henhold til TELEs taksttabeller købes til hver enkelt forbindelse, og kan ikke deles på f.eks. flere små byers samlede forbrug.

Billigere internet

Tele Greenland
Thursday d. Thursday, March 17, 2011

Internetkunder vil pr. 1. april 2011 over hele landet kunne være langt mere på internettet til stort set samme pris. TELE-POST tilbyder 50 % større mængde inkluderet trafik i Bredbånd Gold og Premium abonnementerne.

Tele Greenland misbruger sin dominerende stilling til at udelukke konkurrencen

Konkurrencenævnet
Thursday d. Thursday, February 17, 2011

På trods af, at landsstyret har givet tilladelse til andre virksomheder til at opsætte trådløst netværk i Nuuk og Nuussuaq, har Tele Greenland vægret sig ved at give en pris på adgangen til søkablet.
Tilknyttede tekster:

Tele

Niels Thomsen, Formand for Demokraterne
Saturday d. Saturday, January 8, 2011

Har TELE Greenland A/S planer om at udvide søkablet således, at alle uddannelsesbyer nord for Nuuk kobles på, jf. op til Ilulissat?

Seminar om Grønlands brug af geografisk information på internettet

Departementet for Boliger Infrastruktur og Trafik
Tuesday d. Tuesday, November 23, 2010

Baggrunden for seminaret er dels, at NunaGIS har været i drift i mere end to år, dels at landsstyret i foråret 2010 godkendte en SDI Strategi. SDI står for ’Spatial Data In-frastructure’. Det kan oversættes til ’geografisk data infrastruktur’.

Billigere internet?

Sæunn Nolsøe, Kommunikationschef i Tele Greenland
Friday d. Friday, November 5, 2010

Tele Greenlands aktiver er bundet i udstyr såsom radiokæde og søkabel. Selskabets likviditet er de senere år voldsomt belastet af investeringerne, som vi har skullet låne os til gennem fremmed kapital.

Muligheder for at realisere en harmonisk udvikling for vore børn

Josef Motzfeldt, Formand for Landstinget
Monday d. Monday, March 23, 2009

Tele Greenland tager søkablet i brug i år. I hvilken grad vil vejføringen for bygderne og yderdistrikterne blive forbedret ved ibrugtagningen af denne elektroniske motorvej? Vil det åbne op for hurtigere og billigere muligheder for fjernundervisning?

Bedst mulige service til mindst mulige pris

Anton M. Christoffersen
Friday d. Friday, April 5, 2002

TELE har kun den principielle holdning, at de kunder der bruger Internettet også skal bidrage til dækningen af de omkostninger, der er forbundet med at udvikle og vedligeholde det grønlandske telenet, og her er volumentakseringen den mulighed, vi finder bedst anvendelig og mest retfærdig.

Volumentaksering

Anton M. Christoffersen
Friday d. Friday, March 15, 2002

I fremtiden vil hver enkel teletjeneste ikke have »sine egne« faste kredsløb i »trafikmaskinen« mellem byerne og til udlandet. Der vil i princippet kun være »et meget stort fast kredsløb« som alle teletjenesterne er fælles om at benytte. Telefon-, TV-, radio-, internet- og datasignalerne bliver alle delt op i små datapakker som flyder gennem det »store faste kredsløb« med hver sin adresse, som fortæller, hvor datapakken skal afleveres.