Politisk sabotage på højeste niveau

I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.
Når lufthavnen i Nuuk står færdig, så berostilles resten af projektet med henvisning til, at det bliver for dyrt for Grønland at gøre det færdigt

Onsdag d. 12. september 2018
Anders Nilsson, Redaktør for Kamikposten.dk  
Emnekreds: Efterårssamling 2018, Infrastruktur, Kalaallit Airport, Landsstyret, Nyhedsbreve, Politik.

Indholdsfortegnelse:
Grønlands nyere historie
Et skud for boven
Tiden efter Selvstyrets indførelse
Nej til selvstændighed
Hvad kan man gøre fra dansk side?
Det er en skandale.
Hvad er der i vente, hvis ingen stopper vanviddet?Grønlands nyere historie
Grønlands landsstyre nedsatte ved årsskiftet 1999-2000 en selvstyrekommission, der skulle klarlægge Grønlands fremtidige stilling inden for Rigsfællesskabet.
Kommissionen afleverede sin betænkning i april 2003.
I betænkningen fremgik det, at et selvstyre burde hvile på en selvbærende økonomi, hvor bloktilskuddet fra staten på sigt skulle reduceres.

I juli 2004 underskrev daværende landsstyreformand Hans Enoksen og statsminister Anders Fogh Rasmussen et kommissorium for en grønlandsk-dansk selvstyrekommission.

Kommissionen skulle undersøge, hvordan Grønland kunne overtage yderligere kompetencer, hvor det forfatningsmæssigt var muligt. Desuden skulle kommissionen stille forslag til en nyordning vedrørende det økonomiske mellemværende mellem Grønland og Danmark.

Det skulle alene tilkomme det grønlandske folk at afgøre, hvorvidt Grønland ønsker selvstændighed.

Arbejdet blev afsluttet i 2008.

Kommissionens lovforslag dannede grundlag for en grønlandsk folkeafstemning om indførelse af selvstyre, hvor tre fjerdedele af befolkningen stemte for selvstyre.

Det danske folketing stemte efterfølgende for lovforslaget i foråret 2009.

Den 12. juni 2009 underskrev Hendes Majestæt Dronningen og statsminister Lars Løkke Rasmussen "Lov om Grønlands Selvstyre", og indførelsen af selvstyret trådte i kraft på Grønlands Nationaldag, den 21. juni 2009.

Et skud for boven
Den 10. september 2018 fik loven om selvstyre et alvorligt skud for boven.

Formand for landsstyret, Kim Kielsen, og statsminister Lars Løkke Rasmussen saboterede den lov om selvstyre for Grønland, som Lars Løkke Rasmussen underskrev den 12. juni 2009.

Nu skal Grønland ikke længere ”hvile på en selvbærende økonomi, hvor bloktilskuddet fra staten på sigt skal reduceres”.

Det er derfor Hans Enoksen lørdag den 9. september valgte at træde ud af landsstyrekoalitionen. Det er ikke det, som han har arbejdet for, siden han som formand for landsstyret i juli 2004 sammen med daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen underskrev kommissoriet for en grønlandsk-dansk selvstyrekommission.

Tiden efter Selvstyrets indførelse
Som jeg opfatter det, så ønsker Partii Naleraq, at udvikle Grønland inden for de muligheder, der med meget bred enighed mellem Grønland og Danmark er fastlagt i loven om selvstyre.

Men det har man i Grønland ikke gjort bare det ringeste forsøg på at understøtte.

Det eneste, der er sket, er at man har sat fuld  skrue på en voldsom propaganda for øget selvstyre og en stærk understregning af, at Grønland vil træde ud af Rigsfællesskabet inden for den kortest mulige tid.

Nej til selvstændighed
Grønland beslutter sig ikke, i den tid, der kan overskues, til at træde ud af Rigsfællesskabet. Det ville medføre et drastisk fald i levestandarden, og det har vælgerne i flere undersøgelser med stort flertal sagt nej.

Hvad kan man gøre fra dansk side?
Det klogeste man fra dansk side kan gøre, er at henholde sig til de kolde paragraffer i loven om selvstyre. Det vil tvinge Grønland til på et tidspunkt at henvende sig til Danmark med et ønske om at få loven om selvstyre afskaffet og erstattet med noget, der kan gavne almindelige mennesker i Grønland.

Det har Lars Løkke Rasmussen nu saboteret med sit mediestunt i Grønland. Nu kan den politiske elite både blæse og have mel i munden.

Det er en skandale.
Det er synd for befolkningen i Grønland, og det vil få flere og flere familier og enkeltpersoner til at flytte ud af Grønland for at skaffe sig en tålelig tilværelse.

Det kan stadig laves om. Beslutningen kan tages i både Landstinget og Folketinget.

Det vil se pænest ud for Grønland, om der siges nej i Landstinget.
Sker det ikke, så må man sige nej i Folketinget.


Hvad er der i vente, hvis ingen stopper vanviddet?
I virkeligheden ønsker man i landsstyrekoalitionen ikke det totale lufthavnsprojekt gennemført. Man ønsker kun, at lufthavnen i Nuuk udbygges til atlantlufthavn og bliver eneste ind- og udfaldsvej for Grønland.

Det er allerede kommet frem, at den direkte beflyvning af Ilulissat kun skal foregå i sommermånederne, om vinteren skal den foregå via lufthavnen i Nuuk.

Det er også kommet frem, at der skal betales en passagerafgift på flyvning ind og ud af Grønland, som skal bruges til at nedsætte billetprisen i den lokale lufttrafik.

Det tolker jeg som et forvarsel om, at når lufthavnen i Nuuk står færdig, så berostilles resten af projektet med henvisning til, at det bliver for dyrt for Grønland at gøre det færdigt.

Slutresultatet bliver, at den politiske overklasse i Nuuk med tilhørende embedsværk har fået en direkte vej ud af Grønland – ikke bare til Danmark, men via Reykjavik ud til hele verden.

Da jeg i sin tid var medlem af Landstinget, gik det op for mig, at medlemmer af landsstyret, mange Landstingsudvalg og mange borgmestre, samt kommunale udvalg var på tjenesterejse til København i slutningen af November og begyndelsen af December måned.

Det kunne alle i Grønland høre, når KNR fik telefonkontakt til en politiker. Det foregik ofte med kunderadioen i Magasin eller et andet varehus som baggrundsstøj.

Med en atlantlufthavn i Nuuk bliver det med Berlin, Paris, Florida, New York og mange flere steder som baggrundsstøj.

Resten af Grønland betaler disse indkøbs- og ferierejser over skatten.

Og resten af Grønland skal rejse via lufthavnen i Nuuk både ud og hjem. Det kan blive en uforudsigelig dyr omgang, da Nuuk er berygtet for sit dårlige vejr. Almindelige familier ude fra kysten risikerer at sidde vejrfast på dyre hoteller i Nuuk både på udtur og hjemtur.

Jeg ser lufthavnsprojektet som en integreret del af selvstyrevanviddet.

PS: Der er i starten af teksten brugt klip fra denne artikel i Wikipedia: Grønlandsk-dansk selvstyrekommission