Indsigt: Køreplan for ny containerhavn i Nuuk

Køreplan for ny containerhavn i Nuuk

I løbet af 2013 fremsætter landsstyret et samlet lovforslag for etableringen af havnen. Det bliver dermed Landstinget, der træffer den endelige beslutning om organiseringsform og finansiering af havnen.

Tirsdag d. 20. november 2012
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Infrastruktur.

Landstyret har truffet principbeslutning om igangsættelse af en ny containerhavn i Nuuk, der skal etableres på Qeqertat (Admiralitetsøerne). Havnen skal efter planen være klar til drift i 2016.

Kapaciteten i den eksisterende containerhavn i Nuuk er for lille, og derfor er den daglige håndtering af gods på havnen besværlig. Stigende fragtmængder i den nuværende havn vil føre til mere ineffektiv godshåndtering.

”Landsstyrets principbeslutning om en ny havn er nu taget, og den vil gavne godstransporten. Der er tilvejebragt et velfunderet analysegrundlag, og vi er sikre på, at det er den rigtige beslutning,” udtaler landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Jens B. Frederiksen.

Havnen bliver placeret på Qeqertat, hvor der er mulighed for yderligere udvidelser, hvis der kommer store stigninger i godsmængderne. Der er planlagt et havneareal på i alt 40.000 m2. Med et større kajareal bliver det muligt at håndtere større godsmængder, og Royal Arctic Line A/S kan dermed sejle med større og mere effektive skibe og spare et atlantskib.

”En velfungerende og effektiv ny havn i Nuuk betyder, at atlantskibe og feederskibe vil kunne ekspederes langt hurtigere end i dag, så transporttiden til samtlige byer på vestkysten bliver forbedret. En havneudvidelse kommer dermed langt de fleste borgere i landet til gode,” siger Jens B. Frederiksen.

Omkostningerne, herunder renter og afskrivninger, skal som udgangspunkt betales af brugerne af havnen. Større atlantskibe vil føre til effektiviseringer i Royal Arctic Line, som kan dække en del af omkostningerne. I en overgangsperiode vil der dog være behov for ekstrafinansiering, enten fra Landskassen eller i form af øgede fragtrater.

I løbet af 2013 fremsætter landsstyret et samlet lovforslag for etableringen af havnen. Det bliver dermed Landstinget, der træffer den endelige beslutning om organiseringsform og finansiering af havnen. Landsstyret lægger op til, at havnen organiseres i et aktieselskab. Om dette selskab skal været ejet 100 % af Selvstyret eller have flere ejere, vil blive besluttet i Landstinget.

Det forventes ikke, at den politiske behandling af havnens organisering og finansiering vil forsinke projektet, så en ny havn ventes at være en realitet i 2016.

Læs også
En større havn i Nuuk er helt nødvendig – og er i øvrigt en gevinst for hele Grønland