Indsigt: Mittarfeqarfiit leverer et markant bedre resultat for 2010 og sætter nye mål

Mittarfeqarfiit leverer et markant bedre resultat for 2010 og sætter nye mål

Der gennemført serviceforbedringer, bl.a. den store udvidelse af terminalen i Kangerlussuaq samt forsøg med længere åbningstider i nogle lufthavne til gavn for passagerer og turismeerhvervet. De udvidede åbningstider bliver fra og med 2011 permanente

Fredag d. 18. marts 2011
Jens B. Frederiksen, landstingsmedlem og formand for Demokraterne
Emnekreds: Infrastruktur.

For godt et år siden satte Mittarfeqarfiits nye ledelse en proces i gang, hvis formål var at gøre Mittarfeqarfiit mere kundeorienteret og økonomisk rentabel og samtidig rette op på flere års efterslæb på investeringer og vedligeholdelse.

Regnskabet for 2010 viser nu, at det var den helt rigtige beslutning. Mittarfeqarfiits resultat er således markant forbedret i 2010. Før afskrivninger og finansielle poster var der i 2010 et overskud på 19,4 mio. kr. mod et underskud i 2009 på 22,6 mio. kr., hvilket er en resultatforbedring på 42 mio. kr. Efter afskrivninger og finansielle poster var der et underskud i 2010 på 49,6 mio. kr. mod et underskud i 2009 på 97,4 mio. kr.

Et resultat, som medlem af landsstyret for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Jens B. Frederiksen, er yderst tilfreds med:

- Jeg synes, det er flot, at Mittarfeqarfiit har forbedret resultatet så meget. Jeg ved, at det har krævet en målrettet indsats af såvel ledelse som medarbejdere, og jeg vil gerne benytte muligheden til at takke dem for denne indsats. Samtidig glæder det mig, at der også har været plads til serviceforbedringer, bl.a. længere åbningstider, til glæde for brugerne.

Det flotte resultat skyldes især effektiviseringer og ændringer af arbejdsgange i alle lufthavne og Mittarfeqarfiits andre afdelinger og har således involveret samtlige 400 medarbejdere.

Samtidig er der blevet gennemført serviceforbedringer, bl.a. den store udvidelse af terminalen i Kangerlussuaq samt forsøg med længere åbningstider i nogle lufthavne til gavn for passagerer og turismeerhvervet. De udvidede åbningstider bliver fra og med 2011 permanente.