Godt rustet ud af krisen

Et af de første synlige beviser på strategien om udvikling, er stiftelsen af Arctic Base Supply A/S, i et 50/50 samarbejde med Danbor Service A/S, pr. 1. januar 2010. Artic Base Supply skal imødekomme den olieindustri, der er under opbygning i Grønland, og vil tilbyde alle former for supply-ydelser til olieindustrien.

Torsdag d. 15. april 2010
Martha Labansen, Bestyrelsesformand
Emnekreds: Infrastruktur, Transport.

Generalforsamling i Royal Arctic Line A/S Formandens beretning
På trods af et meget udfordrende og til tider vanskeligt år, vil jeg tillade mig at sætte den overskrift på det sted virksomheden befinder sig efter 2009 – det 17. driftsår i Royal Arctic Line A/S.

2009 var året, hvor vi for første gang i mange år oplevede en markant nedgang i godsmængderne til Grønland, og dermed et markant dyk i omsætningen.

Nedgangen i godsmængderne er en udløber af den internationale finansielle og økonomiske krise, og den satte også på andre områder sine spor på 2009. Ikke mindst på rederiets nybygningsprogram, da skibsværftet Wadan Yards gik konkurs og annullerede kontrakten på to skibe.

Men stillet over for disse udfordringer var 2009 også året, hvor Royal Arctic Line viste evnen til at tilpasse sig. Bestyrelsen har for eksempel med glæde kunnet konstatere, at kravet om omkostningsbevidsthed, der blev et gennemgående tema for hele året, betød at administrationsomkostningerne er faldet med 14 millioner kroner.

Så selvom omsætningen faldt fra 847 millioner kroner i 2008 til 789 millioner kroner i 2009, viser Royal Arctic Lines resultat for 2009 et overskud før skat på 23,0 millioner kroner, og 18,5 millioner kroner efter skat. Til sammenligning var resultatet i 2008 et overskud før skat på 10,1 millioner kroner, og 6,2 millioner efter skat. Reducerede omkostninger og en fragtratestigning som blev iværksat i januar 2009 er blandt de vigtigste faktorer i den positive udvikling.

For at komme styrket ud af krisen er der behov for klare mål. De ændrede forudsætninger påvirker selskabets strategi – Naleraq 2015 – som er blevet opdateret i 2009. Med sikker forankring i forsyningssikkerheden fastsætter Naleraq 2015 strategiske mål for koncernen. Målene skal nås ved både at have stor opmærksomhed på vores interessenter – kunder, ejere og medarbejdere, men også ved at trimme driften og udvikle nye aktiviteter og forretningsområder. På længere sigt kan en trimmet drift nemlig kun delvist skabe de resultater Royal Arctic Line har som mål.

Derfor handler en væsentlig del af strategien om vækst og udvikling af ikkekoncessionerede aktiviteter på både eksisterende og nye markeder.

Et af de første synlige beviser på strategien om udvikling, er stiftelsen af Arctic Base Supply A/S, i et 50/50 samarbejde med Danbor Service A/S, pr. 1. januar 2010. Artic Base Supply skal imødekomme den olieindustri, der er under opbygning i Grønland, og vil tilbyde alle former for supply-ydelser til olieindustrien. I 2009 har Royal Arctic Line også indgået en aftale med en række forskningsstationer på Antarktis om at fragte gods frem til dem.

Internt i virksomheden fokuserer Naleraq 2015 fortsat meget på uddannelse og kompetenceudvikling af vores medarbejdere. Det er et af de få områder, som er gået fri af nedskæringer, og 73 elever under uddannelse ved udgangen af 2009 cementerer Royal Arctic Lines position som grønlands største uddannelsessted. En uddannelse hos Royal Arctic Line kan kvalificere til en karriere i rederiet og samtidig give mulighed for at søge karrieremuligheder i andre virksomheder.

Royal Arctic Bygdeservice har igen i 2009 løftet opgaven med besejling af bygderne. 2009 var et skelsættende år, da grundlaget for at investere i nye bygdeskibe blev godkendt med Finansloven for 2010. Næste skridt bliver indgåelse af en tyveårig servicekontrakt med Grønlands Selvstyre, som udover at skabe rammerne for den fremtidige besejling af bygderne, ligeledes kan danne grundlag for finansieringen af de nye bygdeskibe.

Udfordringen fra de annullerede nybygninger blev vendt til en mulighed for at lægge Royal Arctic Lines nybygningsprogram sammen med flådefornyelsen i Royal Arctic Bygdeservice. Formålet er naturligt at opnå mulige besparelser og synergier.

Arctic Umiaq Line, der forestår kystpassagertrafikken på vestkysten fra Narsaq i syd til Ilulissat i nord har igen løst sine opgaver til kundernes udbredte tilfredshed. Desværre må vi konstatere at det, på trods af meget stor omkostningsbevidsthed, ikke har været muligt at få selskabet til at løbe rundt uden økonomisk tilskud. Hvorvidt Arctic Umiaq Line skal fortsætte besejlingen af vestkysten er derfor afhængigt af en politisk beslutning om at indgå en serviceaftale eller underskudsgaranti i en årrække som kan sikre en rentabel drift. Vi forstår at en afgørelse afventer færdiggørelsen af Transportkommissionens arbejde og rapport.

Der er fortsat flere byer i Grønland der mangler plads på havnene. Også spørgsmålet om havne i Grønland er med i kommissoriet hos transportkommissionen. Royal Arctic Line støtter op om arbejdet i transportkommissionen, og ser frem til at arbejde videre med resultaterne af kommissionens visioner – ikke mindst på havneområdet. En afgørelse om de videre tiltag i de grønlandske havne kan tidligst forventes i andet halvår af 2010.

Gennem det seneste år har Royal Arctic Line forhandlet om Basishavnsaftalen mellem Aalborg Havn A/S og Royal Arctic Line, og jeg er glad for, at den aftale nu er faldet på plads. For at øge effektiviteten og styrke udviklingsmulighederne bygges et nyt og tidssvarende pakhus samt nye kontorfaciliteter. Som modydelse bliver aftalen forlænget frem til 2022. Aftalen betyder også, at datterselskaberne i Aalborg fusionerer.

Nedgangen i verdensøkonomien som følge af finanskrisen har også i 2009 betydet en nedgang i aktiviteterne indenfor mineralefterforskning og minedrift. I årets sidste måneder har vi dog set tendenser til, at aktiviteterne inden for mineralområdet igen er stigende. Olieindustrien er ikke påvirket af finanskrisen i samme grad. De to første boringer ud for Diskoøen påbegyndes i sommeren 2010. Arctic Base Supply A/S har en målsætning om at bidrage som leverandør til de involverede olieselskaber.

Jeg har hermed trukket de væsentligste elementer frem om selskabets forhold og henviser i øvrigt til selskabets trykte årsberetning, som er til rådighed for generalforsamlingens deltagere.

Jeg ser frem til selskabets fortsatte virke og vil gerne på bestyrelsens vegne benytte lejligheden til at takke såvel medarbejdere som ledelse for veludført arbejde. På bestyrelsens vegne indstiller jeg hermed regnskab og beretning til generalforsamlingens velvillige behandling.