Indsigt: Skal Benjamin og Sakæus ud at rejse?

Skal Benjamin og Sakæus ud at rejse?

Det er beklageligt, at Landsstyret ikke ønskede at lade andre forsøge sig med trafikmodellen. Det ville nemlig have skabt muligheden for, at der kunne komme flere tanker i spil og mere debat om fremtidens trafikstruktur.

Mandag d. 1. juni 2009
Jørgen-Ole Nyboe Nielsen Dino
Emnekreds: Bosætning, Infrastruktur, Landstingvalg juni 2009.

Var billetter til 200 kr. blot valgflæsk?
Lad Air Greenland overtage GLV opgaver!


Skal opgaverne i de forskellige lufthavne udføres på en anden måde eller af andre firmaer? . Måske skulle Air Greenland overtage nogle af funktionerne, eksempel operationen af lufthavnene.

Var udmeldingen om billetter til 200 kr. blot valgflæsk fra Siumit?
Mange husker dengang der blev meldt ud, at nu skulle det være således, at Benjamin og Sakæus ville komme til at rejse rundt i Grønland uden at blive ruineret. Priserne for at rejse i Grønland skulle blive så alle kunne deltage.

Alle har efterfølgende fundet ud af, at det desværre er blevet helt anderledes. Benjamin og Sakæus kom ikke til at kunne rejse rundt i Grønland. Jo, hvis de kunne rejse for det offentliges regning eller selv havde sparet en hel masse penge op, kunne de komme ud at rejse.

Men hvorfor skal det være så dyrt at rejse i Grønland?
En rejse fra nord til syd i Grønland og hjem igen koster mere end at rejse rundt om hele jordkloden.

Der er naturligvis en årsag til, at det er så dyrt at flyve i Grønland. Men kan det det gøres billigere? Måske – det er da i hvert fald værd at undersøge. Det kunne være, at trafikstrukturen i Grønland ikke er tilstrækkeligt gennemtænkt og slet ikke tilpasset de nuværende muligheder og behov. Mange har givet udtryk for denne mening i flere år og det har måske været årsagen til, at Landsstyret med Kim Kielsen i spidsen for snart 2 år siden fik lavet en - nok ikke helt billig - computeriseret trafikmodel hos GTU.

Demokraterne forsøgte at få denne trafikmodel, således at Demokraterne kunne komme med deres bud på et trafikudspil. Men det blev nægtet.
I og med, at der ikke er kommet et egentligt samlet trafikudspil fra Kim Kielsens side, kunne man fristes til at tro, at indkøbet af denne trafikmodel blot var spild af samfundets midler. Det seneste trafikudspil med 200 kroners billetterne er forhåbentligt ikke et resultat af over 1 års arbejde med en computeriseret trafikmodel. Det er vel blot et uigennemtænkt stykke valgflæsk.

Det er beklageligt, at Landsstyret ikke ønskede at lade andre forsøge sig med trafikmodellen. Det ville nemlig have skabt muligheden for, at der kunne komme flere tanker i spil og mere debat om fremtidens trafikstruktur.

Der er nemlig hårdt brug for at få revideret den nuværende struktur. Mange klager over, at de føler sig overset og at der ikke bliver lyttet til dem. Alle klager generelt over priserne.

  • Måske er der lufthavne, der skal lukkes eller benyttes på en anden måde.
  • Måske skal der andre maskintyper til eksisterende og kommende opgaver.
  • Måske er det på tide at se på om alle involverede i det grønlandske trafikmønster fungerer optimalt. Måske skal opgaverne i de forskellige lufthavne udføres på en anden måde eller af andre firmaer, end de bliver i dag.
  • Måske er det slet og ret tiden til at splitte GLV op eller slanke organisationen og lade andre tage sig af nogle af de funktioner GLV hidtil har haft ansvaret for
    .
  • Måske skulle Air Greenland overtage nogle af funktionerne, eksempel operationen af lufthavnene.

Der er under alle omstændigheder brug for at få revurderet den nuværende trafikstruktur, således at vi kan komme tættere på visionen om at Benjamin og Sakæus vil kunne rejse i deres eget land.