Indsigt: En ny lufthavn i Qaqortoq er ulogisk, uøkonomisk og uønsket

En ny lufthavn i Qaqortoq er ulogisk, uøkonomisk og uønsket

I Sydgrønland har vi gennem årene været glade og tilfredse med at have Narsarsuaq som atlantlufthavn og indgangsport til de forskellige byer i regionen. Der har ikke været kritiske røster fremme om dette, bortset fra forskellige udtalelser fra Qaqortoq, der meget gerne ville kunne bryste sig af at huse den centrale flyveplads i Sydgrønland.

Fredag d. 20. september 2002
Henrik Skolemose
Jørgen Lund
Lars Sørensen
Nikolaj Ludvigsen
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

I Sydgrønland har vi gennem årene været glade og tilfredse med at have Narsarsuaq som atlantlufthavn og indgangsport til de forskellige byer i regionen.

Der har ikke været kritiske røster fremme om dette, bortset fra forskellige udtalelser fra Qaqortoq, der meget gerne ville kunne bryste sig af at huse den centrale flyveplads i Sydgrønland. En tanke som denne kommune står ene med og som vi øvrige fire kommuner tager skarp afstand fra.

For os andre er det vigtigere, at vi fremtidssikrer beflyvningen af vores område ved at opretholde atlantlufthavnen i Narsarsuaq som den naturlige trafikale sikring af befolkningen her. Hverken vi eller vores borgere kan være med i det hasardspil som landstyremedlemmet for trafik og infrastruktur har startet ved at prøve for enhver pris at presse nedlæggelsen af Narsarsuaq igennem landstinget for at kunne sikre anlæggelsen af en lufthavn i Qaqortoq.

En ny lufthavn i Qaqortoq er ulogisk, uøkonomisk og uønsket. Lad os undgå et "Qaanaaq-syndrom".

Landsstyremedlemmet har i en række andre situationer vist sig at være en fornuftig mand, men i dette spørgsmål er jordforbindelsen røget og landsstyremedlemmet svæver rundt i de høje luftlag uden kompas.

Enhver kan jo se, at det, som man prøver at kuppe igennem her i regionen vedr. luftfarten, ikke holder til et nærmere serviceeftersyn. I disse tider, hvor vi prøvet at arbejde os frem mod et øget selvstyre, er der ikke plads til nye finansielle eventyr for landskassen og skatteborgerne. På et eller andet tidspunkt må vi tage ved lære af de bitre erfaringer, som vi har gjort gennem tiderne med hensyn til iværksættelse af alle mulige og umulige projekter med deraf følgende økonomiske tab for os alle.

Sagen er jo meget mere kompleks end at sidde og kigge på, hvor meget man måske skal bruge for at vedligeholde Narsarsuaq de næste 25 år. Der er en hel række andre faktorer, der også skal tages med i betragtning, herunder nybyggerier til boliger og institutioner i Qaqortoq, som sammen med lufthavnen vil koste et trecifret millionbeløb, der næppe vil starte med et 1-tal!

For et sådant beløb kan man vedligeholde Narsarsuaq i adskillige år og man fristes til at spørge: bliver den nye lufthavn vedligeholdelsesfri?

En nedlæggelse af Narsarsuaq, der er et yderst velfungerende lokalsamfund til stor glæde for os alle, bliver en meget kostbar affære. Har man forestillet sig at indbyggerne i Narsarsuaq skal leve af at skovle sne her i det snefattige Sydgrønland ?

Vi skal som borgmestre, på vegne af samtlige politiske partier i vores kommuner og på vegne af vores borgere opfordre landstingsmedlemmerne til at leve op til deres ansvar som folkevalgte politikere og sige nej til denne gang lufthavnsnonsens, der for alvor vil sætte Sydgrønlands trafikale muligheder tilbage og forringe trafikstrukturen her.

Brug fornuften og stem nej til landsstyrets forslag om at lukke Narsarsuaq og i stedet åbne en ny lufthavn i Qaqortoq. Hvis landsstyret kigger en ekstra gang på Sydgrønlandskortet, så vil man se, at der findes et Sydgrønland udenfor Qaqortoq. Et Sydgrønland, der forlanger at blive taget alvorligt.

Nu må galskaben bringes til ophør.