Indsigt: Perspektiverende redegørelse

Perspektiverende redegørelse

Lad mig afslutningsvis præcisere, at redegørelsen på ingen måde skal betragtes som et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere gange kommer til udtryk i dagspressen ... Redegørelsen lægger udelukkende op til, at Landstinget beslutter, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal vedtages eller ej.

Fredag d. 20. september 2002
Jacob Juhl Jensen
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

Jeg læste med interesse hr. Lasse Wellanders indlæg i Sermitsiaq nr. 36 den 6. september 2002, hvor Trafikredegørelsen om den fremtidige flytrafikstruktur i Grønland karakteriseres som værende manipulerende og styret af privatpolitiske ambitioner.

Jeg er ikke enig heri. For at hæve redegørelsen op over privatpolitiske ambitioner er hver enkel af de foreslåede anlægsinvesteringer i redegørelsen blevet vurderet i et samfundsøkonomisk perspektiv.

Der er endvidere tydeligt blevet gjort opmærksom på forhold, hvorom der skal foretages nærmere undersøgelser. Endelig er redegørelsen fri for enkeltstående (og manipulerende) eksempler, som ikke synes at beskrive den generelle situation.

Af samme grund er det trist at læse hvordan hr. Lasse Wellander argumenterer for, at en lukning af Mittarfik Narsarsuaq er ensbetydende med en lukning af bygderne Narsarsuaq og Qassiarsuk. Det er der ingen steder nævnt i redegørelsen.

Der er derimod helt åbent og ærligt gjort rede for de udfordringer, som bygderne Narsarsuaq og Qassiarsuk synes at måtte opleve, såfremt Mittarfik Narsarsuaq blev flyttet til Qaqortoq.

Det er min opfattelse, at vi må tage disse udfordringer op, såfremt vi ønsker, at det grønlandske samfund fortsat skal udvikle sig i en positiv retning.

Hr. Lasse Wellander søger at drage tvivl om redegørelsens konklusioner. Dette gør han ved at stille spørgsmål ved om de data, som indgår i beregningsgrundlaget også er korrekte.

I modsætning til hr. Lasse Wellanders argumenter, er redegørelsens datagrundlag imidlertid ikke baseret på privatpolitiske ambitioner, men udelukkende faglige (og saglige) vurderinger.

I forlængelse heraf er der til at begynde med redegjort for den overordnede vision for den fremtidige flytrafik i Grønland. Denne taler ikke om vækstcentre, centralisering eller tvangsforflyttelse, som hr. Lasse Wellander påstår. Den taler om, hvordan den almindelige grønlænder bedst og billigst kan tilbydes flybefordring.

Den anskuer ikke Grønlands flytrafikstruktur ud fra et lokalt perspektiv, men anlægger et nationalt perspektiv: Hvad er bedst for det grønlandske samfund.

Lad mig afslutningsvis præcisere, at redegørelsen på ingen måde skal betragtes som et endeligt beslutningsgrundlag, som det ellers flere gange kommer til udtryk i dagspressen

Redegørelsen lægger udelukkende op til, at Landstinget beslutter, om den videre planlægning og undersøgelsesproces skal vedtages eller ej.