Indsigt: Nedlæg lufthavnen i Qaarsut

Nedlæg lufthavnen i Qaarsut

Før lufthavnen i Qaarsut havde Uummannaq op til 10 ugentlige beflyvninger til og fra Ilulissat, og en rejse varede under én time. Nu tager samme tur i tid mellem hen halv og en hel dag, hvis der da ellers er plads ...

Fredag d. 14. juni 2002
Arne Niemann
Emnekreds: Infrastruktur, Politik, Turisme.

Erhvervslivet i Uummannaq i almindelighed og turisterhvervet i særdeleshed ser med bekymring på erhvervsdirektoratets planer om at lade Alpha Air overtage distriktsbeflyvningen i Uummannaq Kommune. Vi mener, at Alpha Air mangler den fornødne backup i de tilfælde, hvor en helikopter af forskellige årsager bliver taget ud af beflyvningen.

I den forbindelse er der samtidig grund til at fremhæve, at beflyvningen af Uummannaq er blevet katastrofalt dårlig. Med indvielsen af den ny lufthavn i Qaarsut er forbindelserne til og fra Uummannaq forringet så meget, at det har betydet en uhørt nedgang i antallet af turister til Uummannaq. Antallet af turister er i de sidste år faldet med cirka 60 procent. Rejen til og fra Uummannaq er simpelthen blevet så besværlig og omkostningskrævende, at turister og turoperatører fravælger Uummannaq. Flere faktorer spiller dog ind, men dette er en af de væsentligste.

Eksempelvis skal det nævnes, at det er svært i det hele taget at få plads til flyene. Ofte risikerer man at ende i Aasiaat uden muligheder for viderebefordring for tilknytning eller ankomsten.

Om fredagen, hvor vi har den store turistudskiftning, skal turisterne rejse fra Uummannaq om morgenen klokken 7.10. Der er viderebefordring klokken 14.30 om eftermiddagen. Det er ikke noget, der ligefrem fremmer en goodwill hos turister og andre passagerer. Dertil kommer, at det stort set er umuligt at få sammedagsforbindelse til kysten eller Danmark.

De ny flyforbindelser betyder også, at kombinationsturismen mellem byerne Ilulissat og Uummannaq ikke mere kan gennemføres, da man har nedskåret forbindelserne med 50 procent.

For befolkningen, det grønlandske samfund, erhvervslivet og turismen er den eneste fornuftige løsning at nedlægge lufthavnen i Qaarsut og vende tilbage til beflyvning med S61 helikopteren på ruten mellem Uummannaq og Ilulissat. S61 helikopteren er alligevel stationeret i Ilulissat.

Før lufthavnen i Qaarsut havde Uummannaq op til 10 ugentlige beflyvninger til og fra Ilulissat, og en rejse varede under én time. Nu tager samme tur i tid mellem hen halv og en hel dag, hvis der da ellers er plads?

Vi har svært ved at forstå, at antallet af turister ifølge Greenland Tourism stiger fra år til år. Den eneste stigning, vi oplever, er et stigende antal færre turister.