»RAL-lerværk«

RALs nye fragttarif er blevet til i glimrende samarbejde mellem RAL og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur helt uden at være sendt ud i de sædvanlige og tidskrævende høringsrunder, hvad der ellers er skik og brug her i landet

Fredag d. 1. februar 2002
Svend Erik Rothberg
Emnekreds: Erhverv, Infrastruktur, Politik.

"Fragten bliver realistisk for nogle og billigere for andre," lyder overskriften nok så flot fra sidste uges erhvervsleder, som landsstyremedlem Jørgen Wæver Johansen har lagt navn til.

Artiklen, der omhandler Royal Arctic Line A/S’ nye fragtsystem, fortæller grundigt om alle de fortræffeligheder den nye fragttarif er opbygget omkring, mens der springes let og elegant hen over de utallige kritikpunkter, der er blevet fremført over for myndighederne, siden fragttariffen er blevet offentlig kendt.

RALs nye fragttarif er blevet til i glimrende samarbejde mellem RAL og Direktoratet for Boliger og Infrastruktur helt uden at være sendt ud i de sædvanlige og tidskrævende høringsrunder, hvad der ellers er skik og brug her i landet. Direktoratet og RAL må imidlertid være blevet enige om at spare denne besværlige omvej for at nå det mål, som selskabet allerede havde opstillet i forvejen. Flere af HSTs medlemmer har imidlertid overfor direktoratet protesteret over de utilsigtede virkninger, som den nye fragttarif har påført erhvervslivet. Blandt andet er der påvist ratestigninger på op til 50 procent for emballage- og saltleverancer til både hav- og landbaserede erhverv.

Direktoratet er endvidere blevet gjort bekendt med, at områder inden for de professionelle fragtoperatører bliver presset ud i en situation, hvor deres eksistensgrundlag tages bort som en direkte konsekvens af en utilsigtet konstruktion af den nye fragttarif. Dette er hverken klogt eller rimeligt, men desværre endnu et bevis på at de private erhvervsdrivende er taberne i det store spil, når modstanderen er hjemmestyret og en hjemmestyreejet virksomhed.

Endvidere burde det være klart for både RAL og direktoratet at de nye tariffers favorisering af stykgods er i stik modstrid med hjemmestyrets tidligere beslutning om at containerisere al fragt til Grønland. Denne beslutning var en forudsætning for, at der blev investeret i RALs nye containerskibe samt en forudsætning for, at mange af de store afskibere etablerede egne, kostbare containerpakkesystemer i Aalborg.

Det hele virker derfor ret uigennemtænkt, og man kan meget nemt frygte, at den nye ratestruktur vil betyde, at en langt større nordgående godsmængde bliver indleveret som stykgods, og at RAL - i konsekvens heraf - vender tilbage til de store ind- og udleveringsproblematikker, der huskes fra begyndelsen af 1990erne, inden containeriseringen blev gennemført.

HST vil derfor på det kraftigste opfordre til, at alle de grønlandske erhvervsorganisationer bliver hørt om den nye fragttarif, inden endelig godkendelse.

Dialog er vejen frem - alt andet er "RAL-lerværk."