Flytrafik for hele samfundet

Konkurrencen har foreløbig givet dårligere service og højere priser over det hele. Flybilletterne er blevet dyrere, luftposten er blevet dyrere, servicen er blevet forringet, og brugerne skal nu betale en større del af driften af de dyre lufthavne

Fredag d. 24. august 2001
Sermitsiaq
Emnekreds: Infrastruktur, Politik.

"Grønlandsfly binder Grønland sammen" hed det engang. I dag er Grønlandsfly med til at splitte samfundet i atomer. Det er nu ikke så meget selskabets skyld som politikernes manglende trafikpolitik.

Når vi har et stort land med meget få indbyggere, der bor mange steder, kan vi ikke have en trafikpolitik, der er baseret på, at man flyver mellem Europa og Nordamerika.

Kundegrundlaget hverken passagerer eller fragt giver plads til konkurrence med flere operatører samtidig.

Man kan give fem-årige koncessioner og konkurrere om, hvem der kan gøre det billigst og bedst i den periode, men erfaringen viser nu, at man ikke kan konkurrere på det eksisterende marked.

Konkurrencen har foreløbig givet dårligere service og højere priser over det hele. Flybilletterne er blevet dyrere, luftposten er blevet dyrere, servicen er blevet forringet, og brugerne skal nu betale en større del af driften af de dyre lufthavne. Med andre ord, det er blevet væsentlig dyrere at rejse i landet.

Landstingspolitikerne krævede det modsatte, da de bevilgede pengene til de nye lufthavne, og da konkurrencen blev startet.

Netop samfærdsel er en af de rammer, som skal bane vejen for øget økonomisk aktivitet i samfundet.

Det er netop her, det offentlige kan gå ind og skabe bedre rammer for al økonomisk aktivitet. Lavere billetpriser og billigere luftfragt vil give bedre grundlag for erhvervslivet og for almindelige borgeres mobilitet.

Det må være et mål i sig selv at skabe så gode rammer som muligt for samfundets økonomiske udvikling. I Grønland har man ikke noget reelt alternativ til flytrafikken, men her bremser man den økonomiske udvikling ved at hæve flybilletpriserne, brugerbetalingen og luftpostafgiften.

Nogle få steder er skibstrafikken et alternativ, men det er de færreste steder, og det skyldes som regel, at der er for få flyforbindelser. Desuden er konkurrencen ureel, fordi skibstrafikken får et større tilskud end man umiddelbart forestiller sig.

Det er på tide, at Landstingets Trafikudvalg ser på flytrafikken og stiller krav om en trafikpolitik, der er til gavn for samfundet, og at enten Grønlandsfly eller et andet flyselskab binder Grønland sammen.