Indsigt: Anlæggelse af lufthavn i NanortalikAG

Anlæggelse af lufthavn i NanortalikAG

I Nanortalik har vi som landets sydligste kommune desværre ikke den samme politiske bevågenhed som eksempelvis landets nordligste kommune har med hensyn til etablering af en lufthavn

Torsdag d. 17. august 2000
Nikolaj Ludvigsen
Emnekreds: Infrastruktur.

Fra Nanortalik kommunes side har vi i indeværende valgperiode arbejdet målrettet for, at der bliver anlagt en lufthavn i Nanortalik. Desværre er hele lufthavnsdebatten efterhånden sat i bero, hvor de kommuner, der allerede har opnået lufthavne i det politiske spil, enten læner sig veltilfredse tilbage eller allerede arbejder på at forlænge deres lufthavne. Hvor er de solidariske trafikpolitiske målsætninger blevet af?

Billeder fra Nanortalik
I Nanortalik har vi som landets sydligste kommune desværre ikke den samme politiske bevågenhed som eksempelvis landets nordligste kommune har med hensyn til etablering af en lufthavn. Det er kun ved festlige lejligheder, at landspolitikerne erklærer sig som 100 procent tilhængere af etablering af en lufthavn her, hvor der ellers er en lang række faktorer, der taler for etableringen.

Som den sydligste kommune ligger vi yderst i trafiksystemet, hvilket medfører, at vi altid er sidst i systemet. Samtidigt er vejret ved Kap Farvel sådan, at transport i perioder bliver vanskelig - eller umuliggjort af dårligt vejr og ikke mindst storis, hvor skibstrafikken må indstilles. Jeg ved ikke, hvad befolkningen i eksempelvis Nuuk ville sige til, at de i dagevis hverken kunne komme frem eller tilbage. Men måske ville man i en sådan situation få Grønlands første trafikrevolution! At det er situationen her må og skal der gøres noget ved. Vi er kommet ind i et nyt årtusinde, hvor man ikke længere kan opdele befolkningen i A og B hold. Det kan ikke længere accepteres, at man fra Landstingets side ikke arbejder for at skabe optimale vilkår for gods og passagerer men blot tænker på, at de, der bor ved Kap Farvel-området må klare sig selv. Vi er lige så meget en del af dette land som alle andre og må derfor have krav på at blive behandlet herefter.

Desuden er kommunens erhvervsliv og turisme på vej frem med fuld fart. Vi påregner derfor blandt andet, at der inden for kort tid opstartes en krabbefabrik, ligesom alt tyder på, at landets første guldmine åbner her i begyndelsen af foråret 2002. Dette er forhold, der bevirker, at der må sikres optimale trafikvilkår.

De reelle forhold taler for, at den næste lufthavn, der skal anlægges, bør anlægges i Nanortalik. Det må være på høje tid, at man også begynder at interessere sig for de presserende behov i den allersydligste del af landet.

Endelig er det nødvendigt med en afklaring af Narsarsuaqs fremtid, således at investeringer dér kan komme igang igen. Enhver snak om, at Narsarsuaq ikke længere bør være Sydgrønlands atlantlufthavn må standse. Se dog på de trafikale og økonomiske forhold. Enhver ændring af de lufttrafikale forhold bør tage afsæt i Narsarsuaq.

Det er derfor mit håb, at Landstinget ved de kommende trafikdebatter for en gangs skyld vil tage udgangspunkt i de faktiske forhold og tænke på forholdene og udviklingsmulighederne for borgerne i det sydligste Grønland. Erstat den trafikpolitiske slingrekurs med en fast målrettet kurs. Det vil kunne skabe forståelse og respekt.

Det er på høje tid, at der skabes en samlet trafikløsning for hele Grønland i stedet for de lappe- og hovsaløsninger, der indtil videre er taget. I dette arbejde bør man vise lige så stor forståelse for yderdistrikterne i Sydgrønland, som man har vist for yderdistrikterne i Nordgrønland.