Indsigt: Luk Kangerlussuaq - og Narsarsuaq!

Luk Kangerlussuaq - og Narsarsuaq!

Hvorfor skal man igennem disse lufthavne, som ligger så langt inde i landet og så langt væk fra alle større beboede områder, blot for at have et par folk til at lave et eller andet?!!? Det er for dyrt, også hvis det var et andet samfund!

Mandag d. 21. december 1998
Steen Rasmussen
Emnekreds: Infrastruktur.

Nu er der ingen krig længere og amerikanerne er også rejst! Man må flytte atlantlufthavnen ud til en by på vestkysten, eller flytte en by fra kysten til Kangerlussuaq og det er helt urealistisk! Der bor efterhånden 600 i Kangerlussuaq, det er borgere som kommer fra hele Grønland, de skal naturligvis tilbage hvor de kom fra. Folk fra Nuuk flytter tilbage til Nuuk, folk fra Ilulissat flytter tilbage til Ilulissat osv.

De bygninger der findes, må amerikanerne betale for at få revet ned. De skal i det hele taget betale alle de steder de har været og ikke har ryddet op efter da de forlod stederne.

Når befolkningen i Kangerlussuaq kræver afsavnstillæg, kan de da bare flytte fra lufthavnen og hjem! Der er ikke brug for folk som bare kræver og kræver, og ingenting eller næsten ingenting yder til gengæld! De har allerede den laveste skatteprocent i forhold til resten af Grønland! Nemlig 35% andre har 44% i 1999. Så jeg synes, at borgerne i Kangerlussuaq er nogle grådige hyklere, som kun tænker på penge og magt.

I en tid hvor man snakker om at sammenlægge kommuner, skal vi ikke oprette et nyt, for det er for dyrt for samfundet at finde sig i denne krævementalitet, som hersker blandt denne lille del af befolkningen. Hvis vi andre almindelige borgere af det grønlandske samfund ikke snart vågner op, så vil man igen stå i den situation, som efterhånden er så typisk for Grønland:

Lad os lige vente og se, og la-la-derudaf. Men sandheden er, at den som er aktiv også opnår sine mål bedre end den som venter og ser tiden an, for den passive får ikke noget forærende og sådan skal det heller aldrig være!

Det er kun den der aktivt gør en indsats, som bliver belønnet! Og som almindelig borger i dette samfund, så synes jeg det er på tide, at vi også giver vores mening til kende - også overfor politikerne! Idet vi som almindelige borgere ikke blot skal sidde og sige ja og amen til alt hvad vores politikere siger og gør! Vi må også selv være vågne og opmærksomme, således at politikerne ikke blot skal tro de sidder trygt på deres taburetter! De skal nemlig varetage folkets interesser ikke deres egne og da slet ikke 5-600 mennesker ud af 56.000! Selvom det for øjeblikket er en "nøgleby" i og med de modtager al eller næsten al luftfragt fra omverdenen, så skal man tænke større og længere ud i fremtiden og ikke kun til næste valg.

Jeg vil foreslå, at man i løbet af 10 - 15 år nedprioriterer Kangerlussuaq & Narsarsuaq og opprioriterer andre byer, eksempelvis Sisimiut, Narsaq, Qaqortoq og/eller Ilulissat og giver dem mulighed for at udvikle sig, uden et fordyrende mellemled, som jeg betragter de to lufthavne er. De er ikke andet end tomme byer, som man prøver at holde kunstigt i live ved at tro eller få politikerne til at tro er nødvendige. Men så længe der ikke er andre muligheder, så er de et nødvendigt onde, som burde være fjernet forlængst! Brug pengene fra bloktilskuddet til at oprette og bagefter vedligeholde en atlantlufthavn i en by i stedet for!

Hvorfor skal man igennem disse lufthavne, som ligger så langt inde i landet og så langt væk fra alle større beboede områder, blot for at have et par folk til at lave et eller andet?!!? Det er for dyrt, også hvis det var et andet samfund!

De er en unødvendighed, hvis vi havde andre atlantlufthavne rundt om på kysten, som kunne varetage Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs arbejdsområder ville det kunne betale sig meget bedre!

Man vil kunne spare en del for Grønlandsflys vegne på unødige helikopterture eksempelvis: Narsarsuaq-Narsaq/Narsarsuaq-Qaqortoq, Kangerlussuaq-Sisimiut, Kangerlussuaq-Maniitsoq vel og mærke t/r. Det vil naturligvis gå ud over GT's krydstogtskibs ture til Kangerlussuaq. De må ud og finde et nyt område, men det vil stadigvæk være en fordel for GT, idet de ikke skal bruge så meget tid og brændstof til deres udflugter igennem Kangerlussuaq for turisterne. De vil evt. kunne gøre det lidt billigere for turisterne, at tage på krydstogt og dermed igen give vore besøgende en ordentlig oplevelse - især hvis man bibeholder prisniveauet, så skal der mere oplevelse til og en flottere menu på bordet - det vil der nemlig blive råd til at kunne give! De to lufthavnes oprindelige formål har været en mellemlandingsbase for amerikanernes krigsmaskinel under 2. verdenskrig, da denne krig forlængst er afsluttet, må man naturligvis stille spørgsmålet om det er nødvendigt at opretholde positionen for amerikanerne?! - Der mener jeg klart nej! Grønland er ikke medlem af NATO og vi har ingen indflydelse på amerikanernes storhedsvanvid som supermagt. Vi har ingen grønlandsk hær og jeg mener helt afgjort at vi heller ikke skal have det. Så hvad skal vi med en fremmed magt i vort eget land? - Hvad skal amerikanerne have af klausuler for at kunne besætte Grønland, de spørger jo ingen om de må, men tager selv som selvbestaltede verdensherrer, det er snarere os der skal stille kravene for vort territorium! Jeg synes, vi, den grønlandske befolkning, bør gøre det klart for USA, at vi ikke ønsker dem i vort land andet end som turister, hvilket også drager Thule Air Base ind i debatten. Og de skal betale for den tid de har været her! De skal betale for at fjerne deres baser! Så fangerne kan få deres fangstpladser tilbage igen!

Så hvad angår den hemmelige aftale, som er indgået mellem Danmark og USA - og Grønland, som den artige skoledreng - så må det være klart at vi, den grønlandske befolkning, skal have indholdet at vide! Og derefter skal den ophæves, med kompensation til den grønlandske befolkning. Man bør ikke holde befolkningen udenfor i ting som vedrører dem! USA skal på ingen måde komme og diktere hvordan vi skal styre vort land og dens trafiksystem! Vil de det, må vi også kunne kræve det samme af dem og det er jo helt urealistisk!

Jeg elsker mit land og ingen fremmed magt skal bestemme over det! Så nedlæg de to atlantlufthavne, og byg dem op hvor der er brug for dem, nemlig ved hver sin by! Det er samfundsmæssigt set økonomisk helt klart bedre end den nuværende ordning.

Man skal selvfølgelig passe på med at lukke dem ned for hurtigt, idet de nye modtagerbyer skal gøres klar og det gælder landingsbaner og boliger til arbejderne fra de to lufthavne.

Så kære borgere i Kangerlussuaq og Narsarsuaq, jeres familier savner jer også, og I vil kunne bo i samme by som de og I vil kunne beholde jeres arbejde samtidigt. Så det vil være en fordel - ikke blot for samfundet - men for alle!

I løbet af kun to sæsoner har bilerne med de store hjul, totalt ødelagt vejene hvor almindelige biler førhen har kunnet køre, nu er det kun disse monstercars der kan og det er noget svineri uden sidestykke! Naturen skal bruge ca. 50 år eller mere, til at blive et flot sted igen, hvor alle kan færdes!

Jeg elsker mit land og ingen skal ødelægge det for ussel mammon! Sidst men absolut ikke mindst, vil der helt klart være mange større fordele ved at placere en atlantlufthavn ved en by, istedet for langt fra gud og hvermand! Afledte effekter, som stimulere byens erhvervslivs udvikling, som vil resultere i billigere varer til forbrugerne og dermed en opblomstring af byen.