Indsigt: Kommunalt luftkastel

Kommunalt luftkastel

Det ville også have været underligt, hvis borgerne i Nuuk kunne bakke op omkring et projekt, der i virkeligheden kun er rent hjernespind. Udgangspunktet var en teknisk rapport, der i den grad savnede data, at den må betragtes som værdiløs, og på dette spinkle grundlag skulle borgerne altså kunne vurdere rimeligheden i kommunens luftkasteller.

Tirsdag d. 4. november 1997
Atuagalliutit/Grønlandsposten
Emnekreds: Infrastruktur.

NUUP KOMMUNEA ER alt, alt for tidligt ude med krogen, når det gælder proselytmageriet omkring udflytningen til Nordlandet. På borgermødet i Katuaq i torsdags og senere i radioen konkluderede borgmester Agnethe Davidsen, at der på mødet var stor opbakning for kommunens planer. Det havde hun ikke belæg for. Hun hørte ikke de summende kommentarer på stolerækkerne i den tæt pakkede Lille Sal.

Det ville også have været underligt, hvis borgerne i Nuuk kunne bakke op omkring et projekt, der i virkeligheden kun er rent hjernespind. Udgangspunktet var en teknisk rapport, der i den grad savnede data, at den må betragtes som værdiløs, og på dette spinkle grundlag skulle borgerne altså kunne vurdere rimeligheden i kommunens luftkasteller.

Men hvad med de økonomiske konsekvenser af en lufthavn og af en ny bydel 20-25 kilometer fra Nuuk (med en "branddam" på 7-8 kilometer på korteste led)? Hvad med de sociale, miljømæssige og de landsplanmæssige konsekvenser? Hvordan påvirker det bosætningsmønstret? Og er disse konsekvenser en udvikling, vi ønsker?

Kommunalpolitikerne i Nuuk har ikke engang den tekniske baggrund i orden for at sætte denne debat i gang, og nu konkluderer borgmesteren allerede, at der er god folkelig opbakning omkring "projektet". Hvad er det dog for noget sludder?

Der er mange muligheder for at videreudvikle Nuuk i sammenhæng med den eksisterende by, og der er luftet flere spændende ideer om en atlantlufthavn med fremtid i - endda en international lufthavn - uden nødvendigvis at flytte byen til Nordlandet.

TIDLIGT ude, godt begyndt, halvt fuldendt synes at være Nuup Kommuneas udvidede valgsprog i denne sag. Men politikerne arbejder snarere efter et andet gammelt ord, der hedder hastværk er lastværk.

Det var et grotesk møde forleden. Af mange grunde.

Det havde såmænd været umærket med et orienteringsmøde med borgerne: - Vi har en idé, og så og så langt er vi kommet. Og det havde været en god idé at bruge mødet til også at høre, hvad borgerne mener på nuværende tidspunkt. Men spørgsmål, der forholdt sig kritisk til kommunalbestyrelsens åbenbart fuldt færdige planer, blev hånligt fejet af bordet med en besked om ikke at blande sig, med mindre man havde "sorte" øjne.

Det forekom tilhørerne, at kommunalbestyrelsen gennem en tendentiøs fremlægning og en række manipulatoriske indlæg forsøgte at skaffe opbakning for planerne om Nordlandslufthavnen. Ren folkeforførelse.

Kommunalbestyrelsen optrådte ikke som den høflige vært, den burde have været ved aftenens borgermøde, men svinede sine gæster til, hvis de gav udtryk for synspunkter, der satte et begrundet spørgsmålstegn til kommunens planer.

UDE af Katuaq, efter mødet gik snakken videre. På arbejdspladser, i organisationer, i hjemmene. Hvad er det egentlig, der foregår? Hvorfor er kommunalbestyrelsen så forhippet på allerede nu at skabe folkelig opbakning for et projekt, der er så mange forbehold for?

Det er svært at sige. Formentlig er planerne bare en fiks idé, som har brændt sig fast på "nethinden" i teknisk forvaltning, hvor de har "ekspertise" nok til at overdøve de mest skeptiske kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Det er i alt fald tankevækkende, at et flertal i kommunalbestyrelsen i Nuuk med stor overbevisning efterlader det indtryk, at den er helt afklaret med henblik på placeringen af en atlantlufthavn på Nordlandet. For hvordan kan man være afklaret, når hele - eller næsten hele - beslutningsgrundlaget stadig mangler.

Kommunalbestyrelsens planer om at udbygge Nuuk på Nordlandet får meget alvorlige konsekvenser på en lang række områder, ikke bare for lokalsamfundet, men for Grønland som helhed. Det virker hovedløst at låse sig fast på en plan, der ikke er alsidigt begrundet, og hvis spinkle tekniske grundlag (for lufthavnen) blandt andet begrundes med gætterier om vejrforhold, ingen kender.

Det er desuden billigt og yderst tendentiøst at begrunde udbygningen af Nuuk på Nordlandet med, at der ikke vil være tilstrækkeligt med vand i det traditionelle udbygningsområde. Hvis der bliver vandproblemer, så må det i alt fald undersøges, hvordan de kan løses omegnen af det eksisterende Nuuk, og hvad det vil koste. Der er flere vandreservoirer indenfor rækkevidde, og det vil ikke være forbundet med tekniske vanskeligheder at føre vandet frem til Nuuk. Vi ved blot ikke, hvad det koster.

Men vi ved heller ikke noget om de utrolige summer, som kommunens luftkastel vil løbe op i.