Indsigt: Ingen besparelser med telemedicin

Ingen besparelser med telemedicin

Tværtimod vil jeg mene, at telemedicin vil give en central vurdering men en decentral behandling, således at det fortsat er lægen på stedet, der har kompetancen, men ovenikøbet får lægen på stedet en form for efteruddannelse i kraft af den viden han får af speciallægen, mener John Lassen.

Tirsdag d. 18. juni 1996
Laila Ramlau-Hansen
Emnekreds: Informationsteknologi, Sundhedsvæsenet, Telemedicin.

Ved at etablere telemedicin i Grønland bliver det i højere grad muligt for speciallægerne at nå ud til bygderne, spår røngtenoverlæge på Dronning Ingrids Hospital, John Lassen.

John Lassen har sammen med Landstingets sundhedsudvalg været på studietur i det nordlige Norge. I Tromsø og Kirkenes kunne deltagerne studere den seneste teknologi inden for telemedicin. Sundhedsudvalget har siden konkluderet, at det ser muligheder for telemedicin også i Grønland, da telemedicin kan bidrage til at højne kvaliteten og effektiviteten i behandling af patienter.

John Lassen er enig. Han har selv været ansat på Dronning Ingrids Hospital i fem år.

- Jeg er positivt indstillet over for telemedicin. Geografien - de spredte bebyggelser og lange afstande gør at telemedicin er meget egnet i Grønland, siger han.

Bygder

- Vi har ikke speciallægeudstyr i hver en bygd og by, og det er heller ikke nødvendigt. For lægerne de forskellige steder vil alligevel ikke kunne benytte det, fordi de ikke har viden nok om for eksempel øre- næse- halsproblemer. Der skal en speciallæge til, siger John Lassen.

- Det kan man via teleteknik klare i fremtiden. Byen eller bygden skal have speciallægeudstyret og ved hjælp at telemedicin sendes signalet videre til en speciallæge, som sidder centralt. Speciallægen kommer derefter med råd og vejledning til den konkrete situation, siger John Lassen. - På den måde bliver der bedre muligheder for at få speciallæge-viden ud til kysten.

- Distriktslæge i Qasigiannguit, Lars Mosgaard, udtrykker bekymring for, at der med telemedicin kan blive forskydning i kompetanceforholdene i forhold til tingenes tilstand i dag. Det tror jeg er helt forkert. Tværtimod vil jeg mene, at telemedicin vil give en central vurdering men en decentral behandling, således at det fortsat er lægen på stedet, der har kompetancen, men ovenikøbet får lægen på stedet en form for efteruddannelse i kraft af den viden han får af speciallægen, mener John Lassen.

Ingen besparelser
John Lassen håber, at det meget snart besluttes, at sætte et pilotprojekt igang, som skal få afprøvet telemedicin i Grønland.

- Det er i virkeligheden den eneste måde vi kan finde ud af, om det er noget vi kan anbefale, siger John Lassen.

Efter en prøveperiode skal det vurderes, hvor godt telemedicin fungerer i Grønland, hvorefter politikerne kommer ind i billedet. Det er nemlig dem, som skal træffe beslutning om, hvor meget der skal investeres i området.

- I Norge blev vi gjort opmærksom på, at man ikke skal regne med at spare penge ved at indføre telemedicin, gør John Lassen opmærksom på.

John Lassen forklarer, at det først og fremmest, naturligvis, kræver udstyr til at modtage og sende telesignal til og fra byen. Herefter skal der investeres i forskelligt udstyr inden for speciallægefunktionerne. Så sparer man selvfølgelig rejser eller eventuelt fejlslåede evakueringer. Men i det store og hele vil der ikke blive besparelser ved indførelse af telemedicin.

- Men det vil give kvalitetsforbedringer, slår John Lassen fast.