Ny vurdering af fiskeriudviklingens status

Som landstingsmedlem mener jeg, at man ikke længere kan undgå at lave en ny vurdering af den status, man er kommet frem til i forbindelse med fiskeriudviklingen, idet jeg mener, at der bør tages en politisk beslutning for at sikre bestanden af fisk og skaldyr i de kystnære områder

Fredag d. 21. juni 2002
Mads P. Grønvold
Emnekreds: Fiskeri, Politik.

For noget tid siden blev det offentliggjort, at fiskeridirektoratet har godkendt en 1.598 BRT fiskerifartøj i forbindelse med fiskeriudviklingen i de kystnære områder.

Som landstingsmedlem føler jeg det betænkeligt, at så store fiskerifartøjer skal bruges til at opfange kvoter i den kystnære fiskeri, idet landsstyret har meddelt, at det kystnære fiskeri fra det nævnte fartøj skal drives uden for 3 sømil fra kysten.

Som landstingsmedlemmer er vi bekymrede for, at man senere vil åbne for andre fartøjer af samme størrelse til at opfiske kvoter i det kystnære fiskeri, ligesom APK tidligere har stillet krav om at få åbnet en mulighed for at være med i fiskeriet i de kystnære områder.

Som landstingsmedlem mener jeg, at man ikke længere kan undgå at lave en ny vurdering af den status, man er kommet frem til i forbindelse med fiskeriudviklingen, idet jeg mener, at der bør tages en politisk beslutning for at sikre bestanden af fisk og skaldyr i de kystnære områder.

Meningen udspringer af, at hvis fiskerifartøjer op til 1.598 BRT også skal anvendes i det fremtidige kystnære fiskeri, kan de levende ressourcer i disse områder risikere at uddø, da de moderne fiskeriredskaber er meget effektive, og det kan ikke undgås, at miljøet i fiskeriområderne bliver skadet.

Derfor mener jeg som landstingsmedlem, at vi ikke kan komme uden om en debat om en ny vurdering af fiskeriudviklingens status, ligesom jeg mener, at der skal foretages en høring hos rejefiskeriet i de kystnære områder, da jeg er fuldt bevidst med, at der tages en politisk indsats for at beskytte miljøet.

Såfremt der ikke gribes ind nu, vil problemerne i det kystnære fiskeri vokse yderligere, og derfor mener jeg, at fiskere i den kystnære fiskeri bør inddrages i debatten.